‘A lélek egy időben több testben is jelen lehet?’ kategória archívuma

Van, aki úgy tartja, a lélek egy időben több testet is felvehet. Lehet, hogy neked is van párhuzamos életed, csak nem tudsz róla?
Ha a reinkarnációngondolkodsz, először valószínűleg az jut eszedbe, hogy a lélekbár testről testre vándorolaz idők folyamán, egyszerre csak egy fizikai formát birtokolhat. Vannak azonban, akik szerint nemcsak egymás után, hanem ugyanabban az időben is felvehet egyetlen lélek különböző testeket.
Ennek az elméletnek az egyik képviselője Michael Newton hipnoterapeuta, aki Lelkünk útja című könyvsorozatában foglalta össze a regressziós hipnózisokból szerzett tapasztalatait.Páciensei beszámolóiból arra következtetett, hogy nemcsak régmúlt korok eseményeire tudnak visszaemlékezni, de a jelenben is információik vannak tőlük távol élő emberek életéről.A kutató ezt úgy értelmezte, hogy a felerősödött telepatikus képesség nem a véletlen műve, hanem annak eredménye, hogy ilyenkor az ember a saját lelkének egy másik darabjával kerül kapcsolatba.

A gondolatmenetből az is következhet, hogy ezek az emberek párhuzamos életet élnek, és, ha nem is ugyanazokat az élményeket élik át, mégis nagyon hasonló beállítottsággal rendelkeznek, és akár még külsőleg is hasonlíthatnak egymásra. A reinkarnációs szemlélet szerint ilyenkor az a lélek célja, hogy minél több tapasztalatot szerezve felgyorsítsa a tanulás folyamatát.

Az emberi képzeletet régóta foglalkoztatja az alteregókgondolata, ami gyakran megjelenik a hasonmásokrólszóló történetekben és filmekben is. Ezek gyakran arra a forgatókönyvre épülnek, hogy valaki váratlanul találkozik önmagával, vagy egy tőle távol élő, ismeretlen emberrel kerül telepatikus kapcsolatbaés sorsuk eseményei rejtélyes módon rímelnek egymásra. Areinkarnációs nézőpont szerint ez lehet az egy lélek több testben képzet megformálása.

Egy másik nézőpont szerint az ikrek esetében is arról van szó, hogy ugyanaz a lélek kap két testet, amit az ikrek különleges egymásra hangoltsága támaszthat alá. Az ikrekkel folytatott kísérletekből kiderült, hogy gyakran nagy távolságból is megérzik, mi történik a másikkal, szinte gondolatolvasók, de akár egymás álmaiba is beleláthatnak.

Az elrugaszkodottabb magyarázatok szerint nemcsak a ténylegesen létező ikrek között van ilyen kapcsolat, de az egymást kereső ikerlelkek sorsa is szorosan egymásra hangolódik.

a

Kategória