‘A Lét Kereke’ kategória archívuma

A Lét Kerekét a Halál ura tartja kezében, illetve a fogai között.

Belül a kerékagyban az újjászületés okainak három jelképe:
madár (vágy, ragaszkodás)
disznó (butaság, ostobaság)
kígyó (gyűlölet).

A következő kör a negatív és a pozitív cselekedetek köre:
A jobb oldali fekete mezőben egy sötét alak kötélen rángatja lefelé az embereket.
A bal oldali fehér mezőben az emberek először civil ruhában, majd szerzetesi ruhában tartanak felfelé, majd találkoznak a buddhával, vagyis képesek megvilágosodni.

A következő kör az újjászületés hat birodalmát ábrázolja a szamszárában:

A három szerencsés birodalom:
emberek
félistenek (aszurák)
istenek (dévák))
A három szerencsétlen birodalom:
állatok
pokollények
éhes szellemek (préták)

Azonban minden létforma felett található egy buddha megtestesülés, aki arra tanítja az ott élőket, hogy hogyan jutnak közelebb a megvilágosodáshoz.

A kerék peremén az összefüggő oksági láncolat 12 kapcsa látható:
1. kapocs a nem-tudás. Egy vak emberrel ábrázolják.
2. kapocs a késztetés arra, hogy valamit tegyünk. Egy fazekas jelképezi.
3. kapocs a tudatosság. Egy majom jelképezi.
4. kapocs a tudat és a forma. Két ember egy csónakban jelképezi.
5. kapocs a hat érzék (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, szellemi tudatosság). Egy ház jelképezi.
6. kapocs a kontaktus. Egy szeretkező párral ábrázolják.
7. kapocs az érzékelés (örömé, bánaté). Egy embert látunk a képen, akit a szeméből kiálló nyílvesszők tesznek elvakulttá.
8. kapocs a ragaszkodás és a vágy. Alkoholért nyúló emberrel ábrázolják.
9. kapocs a megragadás. Fáról gyümölcsöt szedő ember jelképezi.
10. kapocs a létesülés. Várandós asszony jelképezi.
11. kapocs a születés. Vajúdó asszony jelképezi.
12. kapocs öregség és halál. Holttestet cipelő ember jelképezi.

 

a

Kategória