‘A Nyirkai Jóslat’ kategória archívuma

Van egy jóslat… nekünk, magyaroknak. A Nyirkai Jóslat. Máté Imre adta közre, pontosabban ő tette ismerté szélesebb körökben, a Yotengrit c. nagyszerű könyvében. Azóta sokan írtak már-e jövendölésről, próbálkoztak értésével, megértésével. Én is beállanék most a sorba, mert hiszem, e jóslat olyan részét éljük, mikor feltétlen szükséges számbavenni táltosaink sorsmutatását! Csak rajtunk áll, jövendölésük síkját milyen mélységben, vagy magasságban éljük, élhetjük majdan át! Én, bár nem járom a sámánok útját, hiszem, s tudom e jóslat igazát! Szeretném most megosztani veletek,- elsősorban magát a jövendölést, illetve (saját) értelmezését is!

Természetesen, a múltba nézve mindig könnyebb kibogozni egy jövendölést, hozzárendelni a szimbólumokhoz a valós történéseket és embereket (Itt figyelembevettem az elöttemjárók látását is!), mint megérteni azon részét, mely a jövendőre vetül. Mégis, meg kell próbálnunk értelmezni ezt a jövőnket felfedő, spitituális útmutatást, mert a jósorsunk múlik, múlhat ezen!

Néhány szó magáról, a jóslatról:

A “Nyirkai jóslat”, 1947-48-ban körül érkezett meg a táltosainkhoz. Ebben Magyarország akkori, siralmas és kilátástalan állapota felől érdeklődtek, hogy mindez meddig tart. A felelet, – visszafelé tekintve -, hátborzongató pontossággal írja le a régebbi, és a jelenvaló eseményeket, történéseket! Ez mintegy bizonyságot tesz, hogy a Nyirkai Jóslat nem egy táltos-mese, és figyelemmel kell vigyázzuk a jövendölés még az Időben előttünk álló, arra mutató részeit!.
A jóslat bevezetőjét (is) szó szerint idézném:

”Hét táltos találkozott a nyirkai Hany-ban. Két asszonyember, meg öt férfiember. Jó, ha ennyien vannak a ‘Nagy hivás’-hoz. Mert nagy SZELLEM-et szándékoztak idézni, a nemzetre zúdult bajhalmaz miatt. Tudni akarták, meddig tart ez a nyomorúság, meg miképpeg alakul a jövendő. ‘Nagy hívás’ akkor köll, ha az ÉG nem nyilatkozik magától.

A táltos asszonyok egyike ’utaztatható’ volt.

Fölmenének tehát a Rókadombra, az elhagyott csordakúthoz, az égés szélére. Áldoztak vízzel UKKÓ-nak, tűzzel GÖNÜZ Istenapánk-nak.

A ’látó-halló’ táltos asszony nekivetkőzött. A többiek bedörzsölték maszlagbimbóval, hogy ne ostromolják a szúnyogok. Mert nyár volt és alkonyodott. Nyakába kék ékkövet akasztottak.

Az áldozó tűz parazsára zöld borókagallyakat raktak. A táltos asszony füstöt lélegzett, a többiek meg rejtőztetőt dunnyogtak. Dobolni, furuglázni nem mertek, a határőrség miatt.

A táltos asszony révületbe esvén átadta fejében lakó szelleme helyét az idézett SZELLEM-nek, hogy az ő nyelvével szólalhasson.

Lápkumánja táltos SZELLEMÉ-t idézték, mert az idevalósi volt, a mi fajtánk. A táltos asszony először fölszökött, de a többiek körbe vették őt, nehogy baj érje. Először csak hebegett, aztán szóval szólta a régi nagy táltos üzenetét:

Íme, a jóslat! (És értelmezés/em – szakaszonként, helyenként soronként – zárójelben! A “még ennnyi és annyi” arra vonatkozik, hogy ennyi év múlva mi várható.)

Még öt-hét! (1953-55)
A medvebocsot lépre csalják
És elverik rajta a port. (1953. Kelet-német lázadás K-Berlinben)

Még nyolc-kilenc! (1956-57)
A Duna két partján
vérben úszik a hulló lomb,
És ösvények tapostatnak
a hanyatló nap palástján. (1956. Magyar forradalom, ill. azt követő kivándorlási hullám Nyugatra. – Ezt a szakaszt kiegészíti, részletezi a következő négy! )

Nevet kiáltanak.
A nevén szólított Öreg tétovázik, (Nagy Imre)
De vállalja sorsát.
Ifjak ragadnak fegyvert,
nők és férfiak egyaránt.
Közel a győzelem (1956.októberétől-novemberig)

Ekkor megelevenednek az árnyékok.(1956.nov.4. – A szovjet csapatok bevonulása Mo.-ra)
Az igaz harcosnak kedvét szegik (feltehetőleg: Maléter Pál)
Az ügyet nyugattól-keletig elárulják. (Az USA és a Szovjetunió háttérmegállapodása: szuezi-válság, kontra magyar forradalom)

Szerencsés, ki időben kereket oldhat.
Nagy az érvágás! (Az 1956-57-ben “disszidáltak” száma meghaladta a 200 ezret!…)

A Négy Folyó Városának Igaz Emberét
Kiejtik az ablakon. (?? – ez még talány a számomra. Nem látom, kire vonatkozik az utalás)
A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot, (Rákosi Mátyás a Szovjetunióba távozik.)
És a Vasmacskák Városának fattyát (Kádár János – törvénytelen gyerek volt – Fiuméban született és az oroszok őt választották ki Mo. irányítására a továbbiakban.)

Ő megöleti a Tétovázó Öreget.
Az ifjúságon bosszút áll. (A nyeregbe kerülő Kádár-rezsim bosszúja: Nagy Imre és számos fiatal forradalmár kivégzése.)

Sokáig uralkodik, és rontja a nemzetet. (Kádár János hosszú regnálása)
Jutalmazzák az elvtelenséget,
mindent pénzben mérnek.
A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon.
A gyerek nyűg. (Elhíresült mondás akkoriból: “Kicsi vagy kocsi!”)

Még húsz-huszonegy! (1968-69)
A kétfarkú oroszlán elbődül,
De ugrani nem mer.
A mieink is átkelnek a Dunán, ősi földre.
A víg mosoly torz vigyorra változik. (1968,- a csehszlovák forradalom, majd annak elfolytása a magyar haderő bevonásával,- csapataink bevonulnak az elcsatolt Felvidékre.)
Még nevén a föld,
de cseléd sajátjában. (Mo.-on befejeződik a Tsz-esítés.)
Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs (Enyhül a kommunista diktatúra, és a 60-as évek végi “reformok”.)

Még negyven és néhány! (1988-tól napjainkig)
A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző. (Horn Gyula)
Korábbi ellenfelek összefognak, (Németország újraegyesítésének terve -?-)
rést vágnak a kerítésen. (Közép-Európai piknik, magyar határzár ebontása, németek egyesülése)
Meglazítják a medvebocs láncát, (Berlini Fal átjárhatósága, majd elbontása.)
A kétfarkú oroszlán ketrecének láncát is. (Csehszlovákia megszűnése, Csehország, Tótia születése)
Nem hálásak. (Tesznek rá, hogy mi indítottuk meg a folyamatot.)
A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik. (Kádár János megzavarodik)
Harsona jelzi a szabadság kezdetét. (Nagy Imre újratemetése)

A szürke marhát napos legelőre engedik. (az un. “rendszerváltás”)
A csorda megszédül a szabadságtól. (A vadkapitalizmus kezdete)
A barmok egymást öklelik (kommunistázás, ügynöközés, magyarkodás…)
A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit (A Német Miklós vezette utolsó kommunista kormány leváltása szabad választások révén.)

A Jóindulatú Beteg kerül az élre. (MDF-kormány, élén Antal Józseffel)
Mások intézkednek. (külföldi – zsidó – befolyás)
(A földművestől elveszik örökét, (Az un: “kárpótlás”, ami gyak.: csalássorozat!)
és dobra verik (a volt TSZ-ek, Gazdaságok, Üzemek, Gyárak magánkézre játszása)
A senkiháziak vérszemet kapnak. (a -elsősorban- zsidók ingatlanvásárlásai)
Bitangok tékozolják a fényt. (A javarészt volt kommunista fejesekből kialakul az új, urizáló és tékozló pénzarisztokrata réteg)

Gyülekeznek a dögmadarak
A nagy tengert átrepüli
a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly. (Délszláv háború, majd megjelenik a “békét hozó” USA)
Megérkezik a Kánya is – osztozkodni. (Clinton és Jelcin megállapodásai)
Megint terelgetik a népet (A pártok hazudozásai)
Hiteket erőltetnek,
Szaporodnak a pénzért fennhangon imádkozók.
Boldogasszonyunkat elfeledik,
buta lúddá tekerítik (A zsidók egyre hangosabbak, és teret nyer a szcientologia is, az álkeresztény HIT-gyüli pedig egyre hangosabban “Shalomozik”.)
Jaj pedig, ha Istenünk Asszonyi-fele
elfordul tőlünk, vagy mink őtőle!

A Régi Nagy Csata Városában
Ezek papjai dűlőre jutnak,
És új lovat nyergelnek.
Összeesküsznek Isten Képmása ellen
A Könyörtelenség Hatalmasaival. (Csak valószínűsítem, hogy itt Jeruzsálemre és a zsidókra utal a táltos, ill. arra, hogy a héberek feltett szándéka a kereszténység porbatiprása, és a gazdasági világhatalom megszerzése.)

A galambnak álcázott Karvaly, és a kánya,
Égig érő fára segítik a Kiskanászt. (A világpolitikai mozgások (is) Orbán Viktort hatalomra segítik)
Szívében király, álmaiban császár. (O.V. egy populista, cezaromániás szemétláda!)
Szépen szól rondán cselekszik.
Zsákja feneketlen. (Ígéreteit nem tartja, de az ő és hűbéresei vagyona nő.)
Letaszítják- újra mászik! (Orbán Viktor megbukik, de folyamatosan próbálkozik, hogy visszaszerezze a hatalmat.)

A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak! (A volt Kádári klientúra tagjai hatalomra jutnak az SZDSZ (és a zsidók) segítségével.)

Még ötvenöt-hatvan! (2oo3-2oo8)
Az íjfeszítő sarja lukas hajóra száll. (Magyarország a NATO után, immár az EU-ban)
Az ő ingével- gatyájával tömítik a rést.
Messze jutnak a parttól,
már nem tud kiszállni. (Megkezdődik Magyarország EU-s gazdasági tönkretétele, de már nincs visszaút.)

A döglött sárkány kutyáit
a Koronázatlan Cár veszi pórázra. (Erősödnek ismét az orosz kapcsolatok,- Putyin)
A Szűkszavú Tárnokmestert tuszkolják az élre. (az afáziás Medgyessy Péter)
Saját táborából ütnek pártot ellene, (Gyurcsány – Hiller puccs)
Mert a Koronázatlan Cár úgy akarja.
Paprikajancsiból csinál vezért. (Elképzelhető az orosz befolyás, hogy Gyurcsány Ferenc került hatalomra…)

A nemzet tűri. – nem látja meg rajta
a rángató madzagokat. (A valós irányítás az SZDSZ-é, ill. a zsidóké)
A csellel hatalomra segített Paprikajancsi
pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet. (Gyurcsány nyegle és pofátlan.)
A Kiskanász malmára hajtja a vizet (FIDESZ nyeri az önkormányzati választásokat, Orbán pedig úgy érzi, eljött az ő ideje.)
Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket. (Nincs igazi, a nemzetben gondolkodó jobboldali párt és vezető egyéniség, sajnos… Hát tűrjük ezeket a férgeket!)

Nemes lovag-ősök fehér liliomán
tipródik a nemzet. (Cselekvés helyett a múltba meredünk, egykori nagyságunk, nemes lovagkirályaink után sírunk: I. Szent László, továbbá Róbert Károly, I. Nagy Lajos és jelképük: az Anjou liliom.)
A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos. (Napjaink valósága: korrupt, hazug politikusok, sunyi rendőrök, részrehajló igazságszolgáltatás.)
A különb nem viszi sokra, mert irigylik.
Ki-ki rántja lefelé a másikat – az országot együtt.
Lenézett népek mögött kullog a magyar! (Lezüllés erkölcsben, hanyatlás a gazdaságban és leghátul kullogunk az EU-cselédországok között is!)

A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld! (Földjükért életjáradékot kínálnak elszegényedő, kisbirtokos parasztjainknak, 2007-től pedig megkezdődtek a földjeink kiárulása korlátozás nélkül. Egyre több magyar föld kerül idegenek kezére Ma, 2010 februárjára már 100 ezer hektár termőföld – két megyényi! – van idegen- jobbára zsidókézen!.)

Még hatvan-hetven! (2008-2018)

A rátarti úr napszámért kunyerál. (Gyurcsány folyamatosan hitelekért kilincselt. Nő a gazdasági válság: hitelek, eladósodás, munkanélküliség,- ínség.)
Már mindent elkótyavetyéltek. (A termelőeszközök, állami javak gyakorlatilag már mind magánkézben! Ezek 66%-a mostanra, 2010-re idegen – nem magyar! – kézbe került!!)

Csak alantas szolgálatok maradnak,
égbekiáltó árulások.
Lesznek, kik alattomos ellenséggel
fújnak egy követ. (“Vezetőink” Bajnai – de Orbán is! – rendszeresen Izraelben turnézik! Magyarul: Izrael kutyái, ill. a zsidók lakájai )
Bevezetik a hét tevét,
hogy innen köpködhessen lángot,
a bikát nyergelő asszonyra. (Hét teve = a menóra hét ága. Magyarország a zsidók európai központja lesz. Innen fogják (gazdaságilag) irányítani Európát! értsd: Bikát nyergelő asszony = Európa)

Ebből viszály támad benn is, kinn is.
A Kost Áldozó
két fia tovább marakodik (Ábrahámot közös ősüknek tartó zsidók és arabok)
A tevék magyar hajcsárai
Manó bőrét húzzák Krisztus képére, (Mani, Mannon = pénz)
Hogy megtévesszék a népet,
és arannyá válthassák a félhold csillogását. (Talán erősödik az arabok befolyása és az iszlám? Nabucco? Irán?)

Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő
fiát segítik,
más magyarok meg a másikat.
Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az ország. Háború, testvérharc
A lángot vér oltja.

Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul. (Zsidó manipuláció: magyarok megosztása, magyar-cigány ellentét. A végeredmény: véres polgárháború, hatalmas emberveszteség amúgy is megfogyatkozó magyarságunknak! ITT LÓG A FEJÜNK FELETT MÁR!!!)

A szomszédok megmozdulnak, (Tótok, rácok, oláhok -ismét- ellenünk fordulnak?)
de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is. (Tudott természeti tünemény, hogy a Góbi-sivatag az ottani, extrém hőingadozás következtében “zenél”!… Talán Keletről érkezik segítség? Kína??)
A megszeppent maradék
UKKÓ-t híjja, a BOLDOGASSZONY-t.
A haragosok megbocsátanak egymásnak,
az irigy örül más szerencséjének
A rátarti nem rázza a rongyot,
a közönyös siet segíteni. (Érzem, régvolt nagy összefogás születik magyarságunkban!)

Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja
a zenélő sivatagok tigrisét, (Ismét csak kérdem: Kína???)
És böcsületes alkuval
visszakerül, ami vissszajár. (Területi revízió! Nagymagyarország!!)
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé
YOTENGRIT, az Ős-TENGEREK ISTENE nevében.
A Jó Szomszédság Törvénye győzedelmeskedik
A táltosok közös gondolattal kérdezték: ’Így van ez megírva – nem lehetne-e másképp?’

A SZELLEM erre ezt felelé: ’Minden jövendölés ókumálás (következtetés), a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltoztatható, – ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívlelitek az ősök intelmeit.’

A táltosok megköszönték Lápkumánja szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsálták hajnal hasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot.

A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását: ’Boldogasszony oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’

Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.”

*****

Máté Imre, aki könyvet írt e témáról, a Jóslatot némi magyarázattal egészítette ki:

“Hol és mikor történt ez? A hely leírása pontos. A Rókadombon, a Hanságban tényleg volt egy ó-kút. Tégláit a szocializmus éveiben elhordták és beomlott. Az ’égés’ említése arra enged következtetni, hogy 1946 után zajlott ez az esemény. Akkor égett ki a Rókadomb mögött a tőzegréteg.

A jóslat első eseménye föltehetőleg a berlini fölkelés (1953. június 16-19 között, három hónappal Sztálin halála után). Ezt a jóslat öt-hét év múltával vélte esedékesnek. Ha visszaszámolunk, 1947 vagy 1948 nyara jöhet számításba. Ekkor már bizonyos volt az is, hogy az orosz igát beláthatatlan ideig nyögni fogja a nemzet. Ezért akarták táltosaink tudni, hogy ’középtávon’ mi vár ránk.”
Én pedig annyit tennék hozzá bezárólag, hogy ez a Jóslat, nem egy jóslat a sok közül! Nekünk szól, magyaroknak és már többszörössen (vagy inkább: sokszorosan) bebizonyította a benne rejlő valót! Közösen kell felfejtenünk a jövő, – a MI JÖVŐNK(!) – szövetnékét és értelmezni azt! Mitöbb: észbentartani!

Krisztus mellett tettem hitet, de ezzel nem tagadom meg őseink hitét! Akinek van füle, érti.

Áldás!
egy magyar

Forrás: http://egymagyar.blogspot.hu/2010/02/van-egy-joslat.html

a

Kategória