‘Alexandriai könyvtár-Egyiptom’ kategória archívuma

Az alexandriai könyvtár a világ legnagyobb könyvtára volt. A Kr.e. 3.században hozták létre Egyiptomban,  hogy az addig többnyire a templomokban őrzött tekercseket egy helyen gyűjtsék össze. A könyvtár eredeti rendeltetése, a könyvek gyűjtése mellett, a Muszeionban tevékenykedő tudósok munkájának az elősegítése volt.  A könyvtárban helyett kapott egy olvasószóba, egy ebédlő, számos kert, tanítótermek és tanácstermek is. Pontos alaprajza sajnos nem maradt fenn. A könyvtárban azonban nemcsak gyűjtötték a könyveket, hanem az írnokok másolatokat is készítettek róluk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyvtár létrehozójának a hellén származású I. Ptolemaiosz Szótért tartják, aki fontos feladatának tekintette, hogy a görög tudósoknak otthont adjon, és kutatásaikat, tanulmányaikat is elősegítse. A könyvtár összeállításához a volt arisztotelészi  tanítvány, phaléroni Démétriosz  tanácsait vette igénybe, akit azonban II. Ptolemaiosz Philadelphosz , I. Ptolemaiosz fia, apja halála után száműzött.

A könyvtár az idők során egyre nagyobb lett. Növekedése III:Ptolemaiosz Euergetész uralkodásának idején volt a legjelentősebb. Az ő nevéhez fűződik az a rendelet is, miszerint minden beérkező hajót át kellett kutatni és minden ott talált könyvről másolatot kellett készíteni a könyvtár számára. A hajókon talált könyvek másolatait külön tárolták a többi könyvektől. Ugyancsak III. Ptolemaioszhoz fűződik Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész eredeti műveinek beszerzése is. A művek eredeti tekercseit, óvadék ellenében, azzal az indokkal kérte el Athénétól, hogy másolatokat készítsen róluk, azonban később mégis úgy döntött, hogy megtartja az eredetit és a másolatokat küldi vissza.Az alexandriai könyvtárban főként görög nyelvű tekercseket őriztek. Más népek vallásos szövegei, meséi is megtalálhatóak voltak,de rendszerint ezeket is lefordították görögre.

 

KÖNYVTÁROS MIKORTÓL MEDDIG
phaléroni Démétriosz Kr. e. 297 Kr. e. 282
ephesosi Zenodotus Kr. e. 282 Kr. e. 260
kürénei Kallimakhosz Kr. e. 260 Kr. e. 240
rodoszi Apolloniusz Kr. e. 240 Kr. e. 230
kürénei Eratoszthenész Kr. e. 230 Kr. e. 195
bizánci Arisztophanész Kr. e. 195 Kr. e. 180
Apolloniusz Kr. e. 180 Kr. e. 160
szamothrakei Arisztarkhosz Kr. e. 160 Kr. e. 131
ciprusi Oneszander Kr. e. ? Kr. e. ?
alexandriai Khairémón Kr. u. 50 Kr. u. 70
Dionüszosz, Glaucus fia Kr. u. 100 Kr. u. 120
Caius Julius Vasinus Kr. u. 120 Kr. u. 130
Diophantus III. évszázad
Theon IV. évszázad

Az Alexandriai Könyvtár először Kr. e. 48–47-ben, az alexandriai háború idején égett le. Az elkövetkező években, a folyamatos római támadások következtében – 262-ben Aemilianus lázadása, majd 272-ben  Aurelianus alatt, és végül 296–97-ben,Diocletianus  ostroma alatt – többször is megsérült. A végső pusztulás 640–642 között következett be, amikor Amr ibn al-Ász seregei elfoglalták Alexandriát. Ekkor I.Omár kalifa  parancsára, azzal az indokkal, hogy „ha a könyvek azt tartalmazzák, mint a  Korán, feleslegesek, ha nem, akkor veszélyesek”, elégették a könyveket.

Sajnos tömérdek értékes tudás, tekercs, gondolat pusztult el Alexandriával és egy hatalmas része az emberiség történelmének, ami felbecsülhetetlen érték lett volna, vált porrá…hamuvá.

a

Kategória