‘Angyalok’ kategória archívuma

Kik is az angyalok? A szellem síkján élő lények, akik segítségünkre lehetnek mindennapi életünkben. Vannak jó és vannak rossz angyalok is. Inkább a jókról beszéljünk 🙂 A jók megajándékoznak új erővel és  őszinte szeretettel. Hozzásegítenek a lelki nyugalmunkat és békénket megtalálni. Támogatást kapuk tőlük, ha valamiről le akarunk mondani. Leveszik válunkról a mindennapi élet terhét, gondját és félemet a változásoktól. Fölismerjük segítségükkel feladatainkat az élet során.

Az Újszövetség 165-ször, az Ószövetség pedig legalább 108-szor említi az angyalokat. Tehát bőséges információ áll rendelkezésünkre a Bibliában, amire alapozhatjuk az angyali teremtményekkel kapcsolatos tudásunkat.  A Biblia említi az angyalok teremtését, tehát egyértelmű, hogy nem léteztek öröktől fogva.

Minden angyal egyszerre teremtetett:

„Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn.”

A teremtetésük ideje soha sincs pontosan megadva, de a legvalószínűbb, hogy a menny (1Móz 1,1-ben), leírt teremtésével kapcsolatban zajlott le. Lehet, hogy Isten közvetlen a menny teremtése után, de még a föld teremtése előtt teremtette őket – ugyanis Jób 38,4-7 szerint “ujjongtak mind az Istenfiak”, mikor a földnek alapot vetett. A Szentírás nem említ határozott adatot, de megtudhatjuk, hogy az angyalok nagyon sokan vannak.  Úgy tűnik, hogy az összes angyal egyszerre teremtetett. Nem keletkeznek újabb angyalok. Az angyalok nincsenek kitéve halálnak vagy bármiféle pusztulásnak, ezért nem is csökken a számuk.

Az angyaloknak nincs fizikai testük, mint az embereknek. A Biblia  világossá teszi, hogy az angyalok egyszerre csak egy helyen lehetnek. Létezésük mindig helyhez kötött. Mivel az angyalok inkább lelkek, mint fizikai lények, egyáltalán nem kell, hogy láthatóak legyenek. Amikor azonban láthatóvá válnak, az angyalok rendszerint emberi alakot öltenek.

Így hívhatunk angyalokat segítségül:

-Gyertyát gyújtunk.

-Gondolatban, vagy akár hangosan kimondva kérjük őket, hogy segítsenek nekünk.

-Vizualizáljuk, hogy körülvesznek bennünket, szeretteinket, a tárgyat, vagy a helyzetet.

-Felsoroljuk gondjainkat, problémáinkat az angyaloknak.

-Hangosan kimondjuk kérésünket az angyaloknak.

-Levelet írunk az angyaloknak.

-Angyalkártyát használunk.

Tartsuk mindig észben, hogy az angyalok engedély nélkül nem avatkozhatnak az életünkbe. Ez alól csak az jelent kivételt, ha életveszélybe kerülünk, és még nem jött el a távozásunk ideje.  Mivel nagyon hitetlenek tudunk lenni, szükségünk van arra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, valóban ott vannak-e a közelünkben. Az angyalok azonban hitünk és bizalmunk erősítése érdekében változatos módon adják tudtunkra jelenlétüket. Lehet, hogy a tv-ben látunk valamit, ami jel lehet, vagy  lehet, hogy egy könyvben lapozgatunk, és valami felhívja figyelmünket egy részre, amit mindenképpen el kell olvasnunk. De az is előfordulhat, hogy egy belső hangot hallunk, amikor angyali jelet kérünk, mi pedig pont az elmúlt néhány percben kértünk angyali jelet.

Őrangyalaink mindig velünk vannak, de ahhoz hogy érezzük  jelenlétüket, hinni kell bennük és   foglalkoznunk kell velük.  Nem elég csak akkor szólni nekik, mikor bajban vagyunk és  segítségre van szükségünk. Bármit megoszthatunk velük.Örömünket, bánatunkat, akár egy vicces élményt, vagyis napról napra tudatnunk kell velük, hogy hiszünk bennük. Minden angyali szimbólum, jel, kép vagy bármiféle angyali ábrázolás segíti tudtukra adni, hogy jelen vannak életünkben, sőt nélkülözhetetlen teremtmények mindennapjainkban. 

 

 

Isten első angyala Satanael volt. Nevének jelentése:  „Isten angyala”.  Őt ruházta fel Isten a legnagyobb hatalommal, és az összes angyal feljebbvalójaként hercegi rangot adott neki. Az angyalok nevében az „el” végződés arra utal, hogy ők mindennél és mindenkinél közelebb állnak Istenhez. Satanael volt egyben az első arkangyal is. Amikor Isten az embereket megteremtette, az angyalokat bízta meg azzal, hogy szolgálják őket. Satanael azonban megtagadta az engedelmességet. Úgy gondolta, hogy az emberek alacsony  rendű lények  és ezért nem tisztelheti őket. Felbujtotta az angyalokat, hogy forduljanak el Istentől, és őt imádják új urukként.

A legenda beszámol egy hatalmas csatáról az angyalok között. Az Úr megparancsolta Michael arkangyalnak, hogy számoljon le a lázadóval, és vegye el tőle a hercegi koronát. Michael elvesztette az első csatát Satanael ellen. Elpanaszolta Istennek, hogy nem kapott elég hatalmat és erőt ahhoz, hogy egy ilyen ellenfelet le tudjon győzni. Ezek után Michael megkapta a hadsereg egyik hercegi rangját, és hatalmas erőre tett szert. A második összecsapás Michael győzelmével végződött, és Satanael a Földre száműzetett. Ezt követően nevének „el” végződésétől megfosztották, s ettől kezdve viseli a Sátán nevet. Gyakran nevezik Lucifernek is; nevének jelentése- „Fényhozó”, a „Fény követe”- is utal származására.


a

Kategória