‘Az előző életek emlékei’ kategória archívuma

A belső látás által képesek vagyunk belenézni az idő hálójába, így a jövőbelátás mellett a múltba látás és azon belül az előző életek meglátása, megtudása is a képesség része.

Erre az életünkre nagyjából emlékezünk, bár az egészen kora gyermekkori emlékeink el vannak takarva. Nem arról van szó, hogy nincsenek meg ezek az emlékek, hanem arról, hogy olyan mélységben nyugszanak a tudatunkban, ahova csak nagyon ritkán jutunk el.
Megfelelő meditációs vagy transz technikával fel lehet tárni azokat a mélységeket is, de egyelőre a friss emlékeinkkel sem tudunk mit kezdeni, sokszor nem tudjuk azokat feldolgozni.

Éppen ezért a lehető legjobb helyen vannak ezek a korai emlékek, hiszen csak megzavarnák a tudatosságot nélkülöző elmét. Viszont ha a jelenkori emlékek feldolgozásában jól haladunk, akkor ezek a korai emlékek önmaguktól feltárulnak, egyszer csak vissza tudunk emlékezni csecsemő vagy éppen magzati létünkre is!

Az előző életek emléke sok emberben törlődik. Gyermekkorban talán még kicsit „átlátható” az a fátyol, ami a múltat eltakarja. Bizonyság rá, hogy nagyon sok gyermek mesél olyasmiről, amit a szülei a kicsi „élénk fantáziájával” magyaráznak.

Mert a gyerek arról mesél, hogy látta a nagypapát kisgyermekként játszani, és akkor ő volt a felnőtt. Vagy arról mesél, hogy neki már három fia is van, csak meghaltak a háborúban. És mesél a lebombázott környék, ahol élt. És talán még egy idegen nevű települést is említ. A szülők ilyenkor nem azon gondolkodnak el, hogy a békében született alig négy-öt éves gyermek honnan is tudja, milyen a háború, illetve hogyan is juthat eszébe egy lengyel falucska neve.

A parapszichológia megszállott kutatói azonban következetesen gyűjtik a múltbeli emlékeket. És nemcsak a reinkarnációs hipnózis segítségével, vagy a néhány éves gyermekek által elmondott történetek alapján. Őket minden érdekel, ami „nem normális” emlék. És arra biztatják a szülőket, ne nyomják el a gyermekeikből előtörő emlékfoszlányokat, inkább kérdezzenek rá, erősítsék, hiszen így megkönnyíthetik a dolgát. Kiderülhet, hogy milyen „ősi” tudás rejtőzik benne, mik azok, amiket „ösztönösen” tud, szinte már a génjeibe van bekódolva.

Aki  ezen élete emlékeit, ok-okozati összefüggéseit nagyrészt feltárta, annak a tovább fejlődéséhez úgyis szüksége lesz a mélyebb emlékeire, ezért azokat a belső bölcsessége, tudatossága megnyitja előtte.
Így, sem túl korán, sem túl későn, mégiscsak meglátja azt, amire szüksége van.

A fentebbieket figyelembe véve, ezen emlékeknek mi magunk is utána járhatunk. Ezt azonban, csak a valódi problémamegoldáshoz szükséges okok feltárásánál javaslom, mert ha ez mögött csak a kíváncsiságod van, akkor ennek súlyos ára lehet!!
Sokan pihennek kényszerűen pszichiátrián, mert túl hamar lebbent fel előttük ez a fátyol és a feltáruló emlékekkel nem tudtak mit kezdeni, azt nem tudták tudatosan feldolgozni!
Ettől szeretnélek megóvni, ezért vedd komolyan ezeket a hatásokat!

a

Kategória