‘Dombrajz: A fehér ló-Anglia’ kategória archívuma

Biztosan láttad már az angliai Wiltshire dombján kirajzolódó, titokzatos fehér lovat, mely a dél-amerikai Nazca-fennsík vonalaihoz hasonlóan csak felülrõl látható teljes pompájában. A helyet a Fehér Ló dombjának is nevezik. A westbury rajz biztosan lovat ábrázol – ezt azonban 1778-ban újravésték, és nem tudni, hogy elődje pontosan milyen alakú volt.

Talán nem véletlen, hogy ilyen hatalmas és különleges emléket állítottak ennek az állatnak: kelta mitológiában azért olyan fontos a fehér ló, mert jól ismeri az utat a Másvilágba. Áldozati állatként is szolgált, a feláldozott állat bőrét pedig lenyúzták és egy magas karóra akasztották, ezzel jelképezve Istenhez való felszállást. A nem feláldozott lovak jogait viszont erősen védték: a ló bántalmazása vagy megölése a legszörnyebb büntetést vonta maga után. 1857-ben azután a törvény erejével próbálták megállítani a folyamatot. A fehér lovaknak mintát adó uffingtoni földábra hét évenkénti gondozását beszüntették, ma is az English Heritage tartja rendben a területet.
Fehér lovak azért ezután is készültek, sőt készülnek mai napig is, 2000-ben az ezredforduló emlékére például Sheffieldben a Millenium Parkban készítettek földábrát, a legutóbbi ilyen munkálatok pedig 2003-ban fejeződtek be, elkészült Folkstone Fehér Lova Kelet-Angliában, ahol a csatorna brit oldalán köszönti a látogatókat.
Jónéhány paripa rajzát azonban újra benőtte a fű, ezek eltűntek. Wiltshire-ben több tucat ilyen lóról is beszélnek, Uffington Fehér Lován kívül ma már csak nyolcat lehet látni szabad szemmel is. A megmaradt nyolc mén közül a leg-korábbi Westbury Fehér Lova, mende-mondák jár-tak arrafelé egy igen régi földábráról, ám ez inkább csak sejthető volt a tájban. Westbury Fehér Lováról úgy tartották, s tartják ma is, hogy amikor a brattoni templomban éjfelet kondítanak, lejár a Kantár-forrásra inni.

1778-ban aztán George Gee láthatóvá tette a paripát, elkészítette földábráját, amely ma Bratton vaskori földvárának meredek lejtőjén található. 1873-ban igazították mai formájára.
A földábra elkészítését egy bizonyos Dr. Christopher Allsop irányította, akit az „őrült orvos” becenéven emlegettek a környéken. Allsop a helyi gazdaság jószágigzgatója volt, a közeli Calne faluban lakott.
Az őrült doktor pedig, ha nem is kavart akkora vihart, éppen eléggé megrémítette a helybelieket a földábra munkálatainak irányításakor. Az történt ugyanis, hogy különleges szócsövet készített, melynek segítségével másfél mérföld távolságból, a falu kellős közepéről ordibálta fel utasításait Oldbury dombjára.


A fehér ló Cherhill mellett pont egy csatamezőre került, 821-ben ugyanis éppen itt zajlott véres ütközet Egbert nyugati-szász király és Ceolwulph, Mercia királyának seregei között.
A földábra különlegessége az volt, hogy egy helyi gazda feleségének felajánlására a ló szemét üvegpalackokból rakták ki. A napfényben már messziről csillogott az állat szeme, egészen addig, amíg a palackokat szét nem hordták a látogatók. Közel száz év múlva, 1971-ben a helyi iskolások 50 üvegpalack felhasználásával újra csillogó szemet készítettek a paripának, ám az emberi természet keveset változott ez idő alatt, s széthordták ezt is.
Négy esztendővel Cherhill Fehér Lovának munkálatai után egy kisméretű földábra is került a tájba Marlborough falu közelében a domboldalon. A dolog különlegessége, hogy a földábrát gyerekek készítették el, s gyerekek gondozzák mind mai napig. Alton Barnes falujától kevesebb, mint egymérföldnyire, északra szintén található egy fehér ló.

A földábra 1812-ben készült, a munkálatokat a Manor Farm ura, Robert Pile pénzelte. Mr Pile 20 fontot fizetett John Thorne-nak, akit a környéken csak a „festő” néven emlegettek. Thorne megtervezte és le is rajzolta a lovat, az elkészítés munkálatait pedig egy stantonbeli emberre, bizonyos John Harvey-ra bízta. Mielőtt a munkálatok befejeződtek, Thorne lelépett a pénzzel, és Mr Pile-nak még egyszer ki kellett fizetnie az összeget John Harvey részére is. John Thorne később rendőrkézre került, s a 20 font valamint számos egyéb hasonló tette miatt felakasztották.
1837-ben az új brit uralkodó, Viktória királynő lett, s az ő koronázására is készítettek fehér lovat, méghozzá a világ legősibb országútjának tartott Ridgeway közelében található Hackpen Hill dombján.
A Ridgeway új kőkori országútján már akkor is jártak emberek, amikor a szigetország és a kontinens egybefüggött. Anglia éghajlata esős, ködös, egyik legjellemzőbb nevű faluja pedig: Devizes. Híresztelések járták errefelé a suszter lováról, egy 1845-ben készített földábráról, amely az idők folyamán eltűnt. Sok-sok ilyen eltűnt lovat tart számon az emberek emlékezete, ám itt Devizesben a helyiek összefogtak, és 200 önkéntes 1999-ben Peter Greed tervei alapján új lovat vágott a tájba.
Megfigyelték, hogy a mintát szolgáltató ősi uffingtoni földábra lova jobbfelé tekint, s a később keletkezett lovak mind balfelé néznek. Devizes Fehér Lovának esetében már ezt is figyelembe vették, s így készítették el a földábrát. A ló alakja azonban nem az ősi vonalvezetést követi. 1864-ben Broad Town dombján, Wootoon Bassett falujától három mérföldnyire, délre a Littletown Farm gazdája William Simmonds készített fehér lovat mintázó földábrát.
Mint a többi XIX. századi paripa, Broad Town Fehér Lova is bal felé tekint. Valaha Pewsey-ban is volt földábra, fehér ló. Egy Robert Pile nevezetű úr készíttette azt is. Annak az apja, aki Alton Barnes Fehér Lovát megrendelte. Csak ez a ló már nem látszik. Azt se tudják, merre nézett.
Pewsey lakosai a földábrák szaktekintélyét, George Marples-t bízták meg, készítsen újat az eltűnt ló helyett, méghozzá VI. György király koronázására. A koronázást 1936-ban tartották, a helyi tűzoltó brigád azonban csak a következő évben készült el a nagy művel. Ez a ló is bal felé tekint.Ezek hát Wiltshire lovai, s mindegyik ábra mögött, mint valami ősi minta ott van Uffington Fehér Lova. Ez a földábra sokakat késztetett arra, hogy fehér lovakat teremtsen a tájban, s a művészetben is. Az uffingtoni mén számos festményen is megjelenik, Rosemary Sutcliff regényt írt róla Nap lova, Hold lova címmel.
Kelta hagyományokat őrző, kelta népzenét feldolgozó rock együttes is létezik Uffington Horse néven. A fehér ló földábrája igen nagy hatással volt egy oxfordi nyelvészre, bizonyos J. R. R. Tolkienre is.
Tolkien regényében, A Gyűrűk Ura meséjében szerepelnek Rohan lovasai. Egy nyelvész nem választ véletlen neveket szerplőinek, különösen nem Tolkien, akinek hitvallása szerint a nevek, s a nyelv, melyet mondjuk egy történetbeli nép használ, már magukban megteremtik és kifejezik a szereplők jellemét, előrevetítik történetüket, meg hasonlók. Szóval rohannak ezek a lovasok, jelképük a zöld mezőben rohanó fehér ló. Tolkien élete jórészét Oxfordban töltötte, s Tom Shippey leírja, hogy be-vallottan az Oxford közelében levő uffingtoni ló szolgáltatott mintát az író számára Rohan lovasaihoz.
Rohan Theoden királyának lovasnépe jellegzetesen angol-szász nép benyomását kelti, a lovak ellenére, hiszen az angolszászok egyáltalán nem jeleskedtek e téren. 1066-ban történetesen azért veszítették el a normannokkal szemben a hastings-i ütközetet, s vele együtt az egész brit sziget feletti uralmat, mert nem volt megfelelő lovasságuk.
De kik készítették akkor a földábrát? A normann időkben a krónikák ugyanis nem úgy számolnak be róla, mintha akkor készült volna. Abingdon község levéltárában szerepel egy 1072-ből származó okirat, melynek latin nyelvű szövege régi helynévként utal a Fehér Ló dombjára: „locum qui vulgo mons albi equi nuncupatur” .
A hagyomány a Wantage-ben született angolszász Nagy Alfréd királyhoz is kapcsolta, aki 871-ben a közeli Ashdown dombvidékén győzte le a dán betolakodókat és szabadította meg a szigetet a viking uralomtól. Ennek a csatának az emlékét őrízné hát a fehér ló?
Előkerültek azonban kora vaskori pénzérmék is, melyeken Uffington Fehér Lova látható. Így próbálták az ábra keletkezését az V. században élt Hengisthez kapcsolni, aki ekkor az angolszász hordák vezére volt. Mások ugyanebből a korból a kelták legendabeli Arthur királyának tulajdonították a fehér lovat.
Arthur király és Uffington kapcsolatát a közelben található Sárkány-dombbal magyarázták. A dombhoz ugyanis az a legenda fűződik, hogy itt győzte le Szent György a sárkányt. A fehér ló földábrája a Sárkány-domb lapos tetejéről látszik legjobban, néhányan magát a lovat is a legyőzött sárkánynak gondolták, s a dombon a sárkány kiömlött sötét vérének helyén láthatólag mai napig sem nő ki a fű. A domb alatt a sárkány csontjait talán ma is megtalálnánk.
Szent György Anglia védőszentje, ám Arthurt nem rajta keresztül, hanem a sárkányon keresztül kötik a Fehér Ló völgyéhez, Uffingtonhoz.
Arthur apja Uther Pendragon, a sárkány, a Pendargon nemzetség feje. A legenda szerint a Sárkány-domb az ő temetkezési helye.
Az angol történészek legújabb kutatásai Arthurt, ha nem is királynak, de valós történelmi személyiségnek tartják. A történelmi hitelességet hirdető, 2004-ben készült Arthur király című film a kerekasztal lovagjait a sz*rmaták lovasnomád népének fiaiként mutatja be.

Az V. században Arthur lovasai az Uffington közelében található Badonnál legyőzték a szászokat. A Fehér Ló akár ennek az ütközetnek a tiszteletére készített emlékmű is lehetne.
Akadnak azonban, akik a földábra keletkezését ennél is korábbra teszik. Rosemary Sutcliff a római időkben élt iceni törzset tartja a Fehér Ló készítőinek.
Megint mások a kelták druidáinak munkáját vélik a rajzban felfedezni, a fehér ló az egyik kelta lovasistennő, Epona vagy Rhiannon lova lehet.
Az 1990-es években azonban a régészet terén új, korszerű kormeghatározó eljárást kezdtek alkalmazni. Ez az úgy nevezett OSL-módszer. (OSL: Optical Stimulated Lumini-scence). Ennek segítségével megállapítható, hogy egy bizonyos talajminta mennyi ideig volt napfénytől elzárt helyen.

Az OSL-vizsgálatok az uffingtoni Fehér Ló esetében megállapították: eredete a Bronzkorba nyúlik vissza, időszámításunk előtt 1400 körül keletkezett.
Ez az időszak közvetlenül a kelták megjelenésének kora, illetve az azt megelőző idő.

A ló tehát igen ősi, nem véletlen tehát Chesterton verse sem, a Fehér Ló balladája, melyben így fogalmaz:
„Before the gods that made the gods
Had seen their sunrise pass,
The White Horse of the White Horse Vale
Was cut out of the grass”
Az istenek hajnalán, az idők kezdetén már létezett a ló, s bennünk él tovább. S aki eljut a Fehér Lóhoz, és odaáll becsukott szemmel a ló szemére, majd háromszor fordul körbe, akármit kíván, valóra válik az.

a

Kategória