‘Egy elűzött vallás’ kategória archívuma

A gnosztikus gondolkodást képviselő katarok vagy másképpen albigensek Dél-Franciaországban éltek a 11-12. században. A tiszta erkölcsöket és életet hirdető vallás nagyon hamar népszerűvé vált az egész térségben.

Szinte érthetetlen az a düh, amivel a katolikus egyház a pápával az élen meg akart szabadulni egy tulajdonképpen keresztény csoportosulástól. Honnét ez a gyűlölet? Miért hirdetett az egyház Szent Háborút egy másik keresztény szekta ellen?
„Ha az eretnekség követőire sújtotok le, még annyira se féljetek, mintha a szaracénokat támadnátok, hisz gonoszabbak ők a szaracénoknél is. Előre hát, Krisztus katonái!” − így ír III. Ince pápa, amikor 1208. március 10-én meghirdette a keresztes hadjáratot, vagy ahogy ő nevezte, Szent Háborút a mai Dél-Franciaországban élő katarok ellen.

Kicsit több mint egy évre rá össze is gyűlt a húszezres hadsereg és Arnald-Amalric, Citeaux abbéjának vezetésével megindultak Béziers városa ellen.

Irtózatos mészárlást végeztek a szinte fegyvertelen civilek között, s itt hangzott el az abbé hírhedt szavai, amelyet az egyház azóta is tagad: „Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.” – vagyis: „Öljétek meg mindet. Az Úr megismeri az övéit.”
Az egyház számára a legeretnekebb gondolat az volt, hogy Krisztus, a jó princípium megtestesülése, nem létezhetett hús-vér formában, mert az anyag a gonoszhoz tartozik. Így nem is született le a földre, nem is feszíthették keresztre és nem is válthatott meg minket a bűneinktől.

a

Kategória