‘Egyiptomi démonok’ kategória archívuma

Az ókori Egyiptomban az egyszerű emberek is járulhattak kérésekkel, kérdésekkel a templom kapujához, de a tényleges szertartásokból kiszorultak.

Ők az isteneknél többet foglalkoztak kisebb démonok, szellemek jóindulatának, segítségének megnyerésével olyasféle mágikus rítusok segítségével, melyekről az őskor kapcsán már volt szó.

A szellemek egy része a halottak visszatérő lelkei voltak, amelyek különleges hatalommal rendelkeztek az élők felett, főleg ártani tudtak, tőlük eredtek általában a betegségek. A szellemek egy másik csoportja olyan démonokból állt, melyek általában valamely istenség követei voltak, és szintén veszedelmesek lehettek.

A népi hiedelemvilágban az istenek közül legfontosabb szerep éppen a törpeszerű, nevetséges kinézetű Bésznek jutott, aki a gonosz démonokat tartotta távol. Arra is van utalás, hogy a démonok a nagy isteneknek is árthatnak. A démonok és istenségek nagy hatalmúak voltak ugyan, de az élet folyamát más is befolyásolhatta.

Például még Ré is rászorult Hekának, az őserőnek támogatására. Az emberek ezen kívül kimondva vagy kimondatlanul hittek abban, hogy létezik egyfajta világtörvény, sors, amely meghatározza az emberek életének irányát, és ez csillagok állásából, és más módokon kideríthető, megjósolható. Ez a törvény független az istenek akaratától, őket is irányítja.

 

a

Kategória