‘Erény’ kategória archívuma

Erény= Erkölcsi tisztaság.  Az életemben megnyilvánuló erkölcsi tisztaság, ha következetesen azt teszem, ami jó. A vallott értékrenddel összhangban álló hiteles életmód alapja.

Az erényesség rokon fogalmai: jóság, egyenesség, őszinteség, becsületesség, hitelesség, feddhetetlenség, tisztesség.

Az erény egy jellemvonás.Hogy lehet leírni? Pl: Pozitív erkölcsi tulajdonságok, amelyek a személyiség különféle megnyilvánulásaiban, tetteiben az erkölcsi jó állandó gyakorlásaként jelennek meg. Ez természetesen nem jelenti, hogy az erényes ember hibátlan; csupán az erény személyiségének olyan meghatározójává válik, amely pozitív szándékok megvalósítását, erkölcsös cselekvést motivál.

Platón szerint az erény egyben tudás is, a tudás pedig nem más, mint visszaemlékezés arra, amit már előzetesen közvetlenül tudtunk születésünk előtt.

Az is erény, ha egy ember jót tesz barátjával?
Nevezhetek-e erénynek mást, mint ami a javamra szolgált? Én ínségben vagyok, te bőkezű vagy,  veszélybe kerülök, te a segítesz nekem,   senki sem törődik velem, de te megvigasztalsz,   tudatlan vagyok, s te beavatsz a tudás szentélyébe,  félrevezetnek és te fölvilágosítasz az igazságról – persze hogy erényesnek foglak nevezni.

Az erény az emberek közt nem egyéb, mint a jó cselekedetek cseréje;  aki nem vesz részt benne, az nem létezik a többiek számára.


Az erkölcsösség összetevője minden olyan dolognak, ami jó. Felöleli a mennyei hatalom és törvény alapelveit, amellyel Isten minden dolgát kezelik, felügyelik és igazgatják. Az emberi lélekben nincs más érzés, ami nagyobb boldogságot és örömöt hozhatna, mint az, hogy tudod, mindent elkövetsz azért, hogy erényes lehess.

Az erényességben biztonság és védelem rejlik. Egy olyan világban, ahol az eltévelyedés, a romlás és a terrorizmus félelemmel tölti el a férfiakat és a nőket, hová fordulhatunk biztonságért és védelemért? Az erényességen kívül nincs biztonság és védelem. Nincs hely, ahová elrejtőzhetnénk. Nincsenek falak, hogy távol tartsák az ellenséget, és az ellenség hadjáratát. Az erényességen kívül nincs más védelem a bizonytalansággal és az ismeretlennel szemben.  Az erényesség jelenti a jobb utat. Az erényességben van az erő, hogy örömöt és boldogságot nyújtson, biztonságot és védelmet, amelyre férfiak és nők vágytak, amely után kutattak az idő valamennyi nemzedékén át. Jézus Krisztus  az erényesség Istene. Kegyes irgalmában gondoskodott nekünk egy prófétáról, akit ha követünk, azt tesszük, ami helyes.

 

A négy sarkalatos erény:

1. Okosság. (Sapientia)
2. Igazságosság. (Justitia)
3. Lelki erősség. (Fortitudo)
4. Mértékletesség. (Temperancia)

 

A 7 fő erény:

1. Hit,

2. Remény,

3. Szeretet,

4. Okosság,

5. Igazságosság,

6. Lelkierő,

7. Mértékletesség

a

Kategória