‘Fény- és Csillagfény angyalok’ kategória archívuma

Fényangyalok
A Fényangyalok olyan angyali lények kiknek megjelenése tiszta isteni Fényszövedékek kavargó energiája. Mint tiszta fényszubsztanciák, mentesek minden sűrűbb energiamintától és fényükkel rákapcsolódva az adott térre, átjárják azt. Bármilyen alakban megjelenhetnek és bármilyen dimenzióban megnyilvánulhatnak.

Előttünk általában angyalokhoz hasonló szárnyas formát vesznek fel, de nem materializálódott, hanem tündöklő fény formájában. Színük általában arany, vagy tisztán átlátszóan ragyogó kristályfényű. Folyamatos munkával a Fényterek harmóniáját hivatottak biztosítani, a fényszintek beállításával.

Fénytesteink behangolásánál is ők segítenek. Rákapcsolnak minket az adott energiacsatornára, mely feltölti és beaktiválja ezen energiatereinket.

Az angyalok között magas rangban állnak és minden angyal és mester munkáját segítik Fénykötések létrehozásával. Bármikor ha meditálunk, imádkozunk vagy Fénymunkát végzünk, biztosak lehetünk benne, hogy körülöttünk van(nak). Ahol a Fény áradni kezd, az számukra hívó szó, mert Lényegük étinti meg így őket.

Ezt az üzenetet azért adom közre, mert mindenkiben tudatosodnia kell saját Fényének, és fel kell ismernie, hogy minden megnyilvánulása nemcsak önmagára, hanem környezetére és ezáltal mindenre hatással van. Ez az időszak az önmegismerés, önfelismerés és önfejlesztés időszaka. Minden segítséget megkapunk, ha hajlandóak vagyunk tenni magunkért. Egyéni tanításokat kapunk, ki-ki saját útjának és feladatainak megfelelően, hogy minél teljesebben élhesse meg Önmagát.

 

Csillagfény angyalok

Az angyalok ezen csoportjába olyan angyali teremtmények tartoznak, kiknek valója olyan csillagfény-energiákból áll, mely a megszülető csillagokban található.
Ők a születendő csillagok fényéből állnak.
Úgy lehet őket leírni, mint apró, szikrázó fénygömböket, melyekbe ha bele tudnánk tekinteni, belőlük egész csillagrendszerek fénye ragyogna ránk – megvakulnánk tőle. Színük alapvetően fényesfehér, mintha magnézium lángolna egy gömbben, de a szikrázó csillogásban mégis mindegyikük különböző.
A gömbfényükből kiáradó fényszikrák színe és erőssége adja mindegyik angyali lény egyediségét és jelöli ki feladatát.
Megjelenhetnek egy nagyobb, vagy akár sok apró összefüggő gömbként is.
Az angyal maga dönti el, fényét milyen formában jeleníti meg, de legtöbbször egyetlen fényes gömbalakot vesznek fel a csillagfény angyalok. Ők a „karmesterei” a csillagok születésének és halálának, de a szimfóniák szerzője maga Isten.
Mielőtt egy csillag, csillagrendszer megszületik, az „fény(energia)robbanás” helyét az isteni terv szerint az ott gyülekező csillagfény angyalok jelölik ki.
Kialakítják az új életformák energiamintáinak lenyomatát és bekódolják az egész csillagrendszer fényútját (sorsát).
Minden angyalnak saját feladata van az adott csillag születésében. Magából azt a csillagenergiát sugározza, mely speciálisan az ő fényrezgése hozzáadásával segíti a megszületést.
Egyes angyalok a csillagrendszer bolygóinak pályáit építik ki. Mások csillagködöt rajzolnak. A harmadik csoport a fizikai és nemfizikai létezők energiáit kódolja a csillagrendszer energiáihoz, és számtalan más angyalcsoport dolgozik még sok-sok feladaton. Összehangolt teremtő folyamat ez. Mindeközben együtt dolgoznak az adott dimenzió uraival és angyalaival, kik a megszületés után kezdik el igazán feladatukat a csillagrendszerben.
Csillagfény angyalok csoportja érkezik egy bolygó energiaterébe akkor is, ha a dimenzióban Csillagfény-kapu nyílik.
Ezek a kapuk energiahangolás céljából aktiválódnak és a csillagrendszer fénytereit harmonizálják. Egy csillagrendszeren belül sok fejlődő bolygó található. Ezek fejlődése és energiarezgései együttesen adják a csillagrendszer összenergiáját, amit a kollektív emelkedés érdekében harmonizálni kell.
A csillagrendszerek emelkedése ugyanis a benne létező csillagok, bolygórendszereik és azok lakóinak fényrezgés tartományán múlik. Mikor egy bolygó tudatossága elér egy meghatározott fényrezgést, ami elegendő egy újabb lépéshez az emelkedés útján, akkor nyílik meg a csillagrendszer központi Kapuja.
A Központi kapu(Csillagfény-kapu) az Univerzum egy bizonyos pontjába csatlakozik és onnan közvetíti a szükséges energiát (Fényt) a dimenziócsatornán át a bolygó erőterébe. Ezt a csillag-mag-energiát kötik be a csillagfény angyalok, mind a bolygó, mind pedig a rajta létezők fénytesteibe.
Ezáltal aktiválják azokat a sejtszintű és atomi kódokat, melyek fizikai változásokat is eredményeznek, ráhangolódva az Új energiákra.
Ha szemünk előtt villódzó fényeket látunk (akárha elsuhanni is), fülünkben pattogást hallunk, testünkben különböző helyeken apró szurkálásokat érzékelünk, tudhatjuk, fénytestünk kódolása folyik a csillagtérből.
Lehetnek egyéb testi tünetek is: általában bizsergés, enyhe szédülés, kiesés az időből – amikor egy pillanatra nem tudjuk hol vagyunk, és nem emlékszünk vissza mi történt velünk akkor.
Ilyenkor az angyalok körülöttünk vannak és dolgoznak rajtunk. Ha figyelünk, és ellazítjuk magunkat, még hallhatjuk is őket dolgozni.
A csillagfény angyaloknak halk zümmögő, suhanás-szerű hangjuk van.
a

Kategória