‘Frigyláda’ kategória archívuma

Az Ószövetség szerint a szent ládát Mózes készítette a pusztában, hogy ebbe helyezze el az Istentől kapott két kőtáblát, melyek a Tízparancsolatot tartalmazták. Az arany láda, melynek tetején két kerub volt látható, idővel elveszett, máig nem tudni, pontosan hol lehet. Egyesek szerint Aszkúmban őrzik, de a világ számos misztikus pontjával kapcsolatba hozták. Úgy tartják, földöntúli erővel bír, és egyfajta pusztító fegyverként is képes működni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérete a Bibliában  (2 Mózes 37, 1-7) olvasható leírás szerint: a hosszúsága harmadfél sing a szélessége és a magassága egyaránt másfél sing.

A bírák korában Silóban állott. Éli főpap idejében, amikor fiai a filiszteusok  elleni háború alkalmával a nép kívánságára a frigyládát a táborba vitték, a filiszteusok Ebenhaezernél

megverték az  izraelitákat  és magukkal vitték a frigyládát. Asodódban a Dágon istenség templomában  állították fel, ezután azonban a dögvész ütött ki köztük. Ezt a frigyládában lakozó istenség haragjából származtatták, ezért visszaküldték a ládát az izraelitáknak Béth Semesbe.  Béth Semesből Kirjath Jearimba és Giboába került,míg végül Dávid király Jeruzsálembe vitette.

A frigyládát az izraeliták mindig az Isten jelenléte tanúságának tekintették és Salamon templomának legbelső helyiségében, a “Szentek Szentjében” őrizték, ahová a főpapnak  is csak egyszer egy esztendőben volt szabad belépnie. Ez volt a végleges helye I.e.587-ig,a város első elpusztításáig.

A  Makkabeusok II. könyvének elbeszélése szerint  Jeremiás Próféta  még az első templom elpusztulása előtt elrejtette. Más források szerint miután a babiloni seregek lerombolták a templomot, és a kincseit Babilonba vitték, a frigyládának nyoma veszett.

 

a

Kategória