‘Illuminátusok Rendje’ kategória archívuma

Egyes történelmi beszámolók szerint Adam Weishaupt 1776. május 1-jén a bajorországi Ingolstadt Egyetem tanára alapította meg az Illuminátus Rendet, magyarul a megvilágosodottak, avagy a beavatottak rendjét. Weishaupt szigorú katolikus neveltetést kapott. 1771-ben váratlanul lemondott tanári pályájáról és az elkövetkezendő öt évben egy szabadkőműves jellegű titkos társaság létrehozásán fáradozott.

A társaság eredeti célja az új világrend létrehozása volt. Ennek tükrében az illuminátusoknak egyrészt a világi, másrészt az egyházi hatalmat kellett megdöntenie természetesen alapos előkészítő munka és akár több évszázadon át tartó (!) tervek soksága árán.

Hét pontban foglalhatóak össze törekvéseik: 1. Minden meglévő kormány leváltása, 2. A magántulajdon eltörlése, 3. Az örökösödési jog megszüntetése, 4. A hazafiság elpusztítása, 5. Valamennyi vallás felszámolása, 6. A család felbomlasztása, 7. Egy új világrend létesítése

A bajor rendőrség 1785-ben minden titkos társaságot betiltott, így az Illuminátus Rend is illegitimmé vált. Hivatalosan ekkor szűnt meg a Rend. Természetesen az Illuminátusok nem tűntek el, csupán inkognitóban, titkos szervezetként folytatta tovább a tevékenységeiket.
1787-ből Weishaupttól származik a következő idézet: „E terv segítségével irányítjuk majd az egész emberiséget. A legegyszerűbb eszközökkel hozzuk mozgásba az eseményeket. Úgy osztjuk szét a funkciókat és a feladatokat, hogy titokban minden politikai történést befolyásolni tudjunk.”
Hozzáteszem, az illuminátusok rengeteg nagy kaliberű szaktekintélyt, államférfit és tudóst vonzottak soraikba, sőt állítólag együttműködtek a szabadkőművesek egyes irányzataival is. Ebből következik, hogy a szabadkőműveseket és az illuminátusokat nem szabad automatikusan azonosítanunk egymással, másfelől a két mozgalom 1782. július 16-án közös nemzetközi tanácskozást tartott Wilhelmsbadban. Innentől kezdve sokan úgy vélik, hogy rendszeresen együttműködtek a világfolyamatok alakításában.
a

Kategória