‘Királycsináló kövek’ kategória archívuma

Amikor Írország igazi királyának fejére helyezték a koronát, abban a pillanatban a Végzet Kövébõl, a Lia Fáilból felhangzott a megerõsítõ kiáltás. A kõ a Dublintól32 km-re levõ õsi Tara területén található, amely már az újkõkor óta szent település és Írország mondabeli központja volt. Nem ismeretes, hogy a kõ milyen régi múltra tekint vissza, de a monda szerint azon négy bûvös ereklye egyike volt, mely Danu istennõ mágikus népével került Írországba.

Írországban a királyok jobbára inkább választás, mint öröklés útján kerültek trónra. Az uralkodóválasztás egyik módja az volt, hogy bizonyos szertartásokat végeztek el, amelyek csúcspontján a kiválasztott személy alakja látomás formájában megjelent. Mikor az a hívó szóra Tatába jött, a Lia Fáilra ültették vagy a kõ mellé állították, s királynak iktatták be

Ezek után ünnepségsorozat következett, amellyel a király és az Írország önállóságát jelképezõ istennõ rituá1is egybekelését ünnepelték meg, amely az uralkodót örökre egybeforrasztotta országával, felelõssé tette annak biztonságáért, békéjéért és felvirágzásáért.
Az ehhez hasonló, az uralkodót az országával egyesítõ szimbolikus házasságok máshol is köttettek Európában, s a szertartásnak a királykövek használata is gyakran része volt. Némelyik királykõ, miként a Lia Fáil is, hímvesszõ alakú, más kövek trón alakúak voltak, mint például az írországi Castlereaghben levõ királykõ.

A szászok királyköve jelenleg Angliában, Kingston-upon-Thamesben van, ahol rácskerítés veszi körül, a brit uralkodókat azonban még mindig egy kõ felett koronázzák ez egy vörös homokkõtömb, az úgynevezett Scone-i Kõ, amelyet a londoni Westminster-apátságban levõ koronázási szék ülése alatt helyeztek el. A királykõ fogalma az Arthur-mondakörben is szerepel, abban a történetben, amikor Arthur a ki. rályi kardot, az Excaliburt kihúzta a sziklából, így bizonyítva a királyi címhez való jogát. Ez a történet szorosan kapcsolódik a királyság isteni eredetét valló õsi hithez. A király, illetve a királynõ különleges képességeibe vetett hit Britanniában egészen az utóbbi évszázadokig fennmaradt, amennyiben azt hitték, hogy az uralkodó “kézrátételének” gyógyító hatása van
a

Kategória