‘Mágia’ kategória archívuma

A mágia a hétköznapi nyelvben varázslást jelent, néha bűvészeket is a mágus névvel szokták illetni. Általánosan a következőképp jellemezhető: az elme titkos, természetfeletti módon hatást gyakorol a világra, valamely kívánt hatás elérése érdekében.

“A mágia a legmagasztosabb, abszolút és isteni bölcsessége a természeti filozófiának”

A mágia és az okkultizmus szorosan összefügg. A mágia a titkos (latinul okkult) hatalmakkal való kapcsolatot akarja létrehozni. Az, aki a mágiát gyakorolja, úgy tesz, mintha hatalma lenne az okkult hatalmak felett.A mágia minden történeti korban létezett. Rokonságot mutat az ókori gnoszticizmussal, alkímiával, asztrológiával. Abból, hogy a mágia lényege a rejtett, titkos információk, amelyek csak néhány ember számára hozzáférhetők, legalább két következmény levonható. Az egyik, hogy a a mágiának sincs semmilyen empirikus, tudományos alapja. A mágiát gyakorló emberek az okkult világgal való kapcsolatról sokféleképpen, egymásnak ellentmondóan számolnak be. Az okkult világgal való kapcsolat azonban sosem ellenőrizhető, reprodukálható. A másik következmény, hogy a mágiát a magukat beavatottnak mondott emberek minden korban olyan tudás, tapasztalat és kapcsolat birtokosainak tartották, amelyre nem mindenki képes. Így üzleti vállalkozásokat, szektákat hoztak létre saját érdekeikben.

A mágia elméletei és törvényei népenként eltérnek, de megállapítható egy általános rend, melyben benne foglaltatik a nyugati és közel-keleti mágikus hagyomány legnagyobb része. A mágia törvényei három elvben foglalhatók össze: hasonlósági (szimpatikus), ellentétes (antipatikus) és egyetemes elvek.

 

a

Kategória