‘Nimrud tábla-Törökország’ kategória archívuma

Az ókori népek sokkal fejlettebb csillagászati ismeretekkel rendelkeztek, mint ahogy ezt manapság a hivatalos álláspont képviselői beállítják. A Nimrud-tábla az egyik bizonyíték arra, hogy ismerték az égitesteket és a Nibiru bolygót.

A tábla egy hatalmas kőfaragvány, amelyet Törökországban fedeztek fel. Ezen a kőtáblán örökítették meg a Nibiru utolsó áthaladását.

Manapság érthetetlennek tartják, hogy az ősi sumérok honnan is szerezték a csillagászati ismereteiket. Az olyan régészeti bizonyítékokat, mint a Nimrud-lencse általában besöprik a szőnyeg alá és előjönnek a jól ismert okoskodó, fölényes magyarázatokkal, hogy kiderült a csalás, hamísítás volt a lelet stb.

Módszeresen cáfolnak minden olyan információt, ami azt támasztja alá, hogy az asszírok sokkal fejlettebbek voltak csillagászati szempontból, mint azt ma gondolnánk. Ahogy a képen is látható a Nimrud-tábla egy elég jelentős művészeti alkotás, amelyet azért elég körülményes lenne besöpörni a szőnyeg alá.

A faragvány a törökországi Nimrud Dag-ban található monumentális szobrok társaságában tekinthető meg.

Az oroszlán csillagkép felett három bolygó látható, a Mars, Merkúr, és a Jupiter a csillagképtől jobbra pedig a Nibiru.

A sumérok természetesen ismerték ezeket az égitesteket és azzal is tisztában voltak, hogy a keringésük hogyan viszonyul a Nibiruhoz. A sumér pecséthengereken ábrázolásokat találhatunk a Nibiru pályájának mozgásáról.

Olyan kardinális csillagászati pontokat neveztek meg a sumérok, amelyek segítségével a Nibirut azonosítani lehet. Ebben a három fentebb látható bolygónak a Marsnak a Merkúrnak és a Jupiternek kulcsfontosságú szerep jutott.

A Nibiru, amikor belép a naprendszerbe legelőször a Merkúrral találkozik. Ekkor együttáll a Merkúr bolygóval és harminc fokos szöget zár be a Föld pálya kistengelyével. A második találkozási pont a Jupiter pályájával történik és szintén kb. harminc fokos szöget zár be a Föld kistengelyével. A harmadik találkozási pont már a napközelpontjával történik. A kutatók szerint egykor éppen itt ütközhetett a Nibiru vagy az egyik holdja a Földdel, amely során az élet átkerült a bolygónkra.

A Nimrud-táblán látható konstelláció érdekessége, hogy ötven évenként ismétlődik. Az ötvenes elég beszédes szám mivel kapcsolódik Mardukhoz. A számítások szerint 2012-ben következik be az áthaladás, de ez csak akkor válik biztossá, ha 2009-ben a déli féltekéről észlelhető lesz a Nibiru.

a

Kategória