‘Philae-i Ízisz templom’ kategória archívuma

Philae óegyiptomi eredeti nevén Lak, majd Ai-Lak vagy Pi-Lak volt. Philae, a Nílus egyik apró szigetén álló ókori templomegyüttes Egyiptom és Alsó-Núbia határán foglal helyet. A szigeten található az ókori Egyiptom egyik legnagyobb és a kései ókorban legjelentősebb Ízisz-szentély.

A szigetet a britek által épített régi Asszuáni-gát, illetve annak kétszeri megemelése miatt fokozatosan elárasztotta a kialakuló víztározó, ezért a 20. század első felében évtizedeken keresztül vízben állt. Az új, nagyobb gát feljebb létesült, az tehát nem okozott további elárasztást. A sziget épületegyüttesének megmentésére mégis csak akkor került sor, amikor az új, nagyobb gát miatt széles körű nemzetközi összefogással számos, ismét elárasztással fenyegetett templomot és más műemléket telepítettek át.Az 1960-as években a már régóta elöntött épületeket darabokra bontották és a magasabban fekvő Agilka-szigeten újra fölépítették.

Philae a Nílus első kataraktája mögött, Egyiptom déli határán található. A szigettől nyugatra feküdt Ozirisz szent szigete, Biggeh (Biga), amely egyike volt annak a 16 (vagy 14) helynek, ahova a legenda szerint a szétszabdalt isten egyik testrésze sodródott. Ez a sziget volt az Abaton (elérhetetlen), amelyre tilos volt papokon kívül bárkinek belépni. Az itt fekvő titkos föld alatti barlangot tekintették a Nílus forrásának, amelynek megfelelő méretű megtermékenyítő áradása létfontosságú volt Egyiptom számára. Ezzel az ősi kultuszhellyel szemben fekvő szigeten, Philae-n épült meg az i. e. 6. században Ozirisz párja, Ízisz istennő temploma. Ízisz szobra rendszeresen ellátogatott férje szentélyébe.

A legkorábbi ismert Ízisz-templomot a szigeten Amaszisz fáraó (i. e. 570–526) építtette. Ezen épület maradványai a második pülón és a pronaosz (előcsarnok) alatt találhatóak. Ízisz nagytemplomának monumentális szentélye és kapuja I. Nektanebosz uralkodása alatt épült.

Egyiptom római meghódítása után Augustus császár idején ez a templomközpont lett Felső-Egyiptom és a Meroitikus Királyság egyik legfontosabb közös kultuszhelyévé, ahová mind északról, mind a távoli délről – így Meroéból – rendszeresen érkeztek zarándokok. Ízisz kultuszszobra bárkán évente rendszeresen felkereste a Dodekaszkhoinosz templomait, amely a határvidék egyik legfontosabb kultikus eseménye volt. Valószínűleg szintén Augustus uralkodására tehető a Traianus kioszkjának nevezett hatalmas kultuszhely építése, ahol a templomból kijövő istenség bárkája megállhatott.

Ízisz templomába a hatalmas első pülónon keresztül lehet belépni, amelynek reliefjein V. Ptolemaiosz mutat be áldozatot az isteneknek és lesújt ellenségeire. A templom többször átépített első udvarán áll a születés háza, a mammiszi.

Philae templomát a szimmetria jellemzi. Már közvetlenül a bejáratánál, a legelső pülónnál (kapunál) látszik, hogy ennek a templomnak is olyan az elrendezése, hogy az a szimmetriát segítse elő.

Ebben a templomban is volt csillagvizsgáló. Philae templomát szintén úgy építették meg, hogy képes alulról is begyűjteni az energiákat, illetve felülről is. Ezeket az erőket átalakítja és a megfelelő hangolással az emberek számára felhasználhatóvá teszi.

A Níluson épülő első Asszuáni-gát elkészítésével (1902), majd kétszeres megnagyobbításával a sziget az év jelentős részében víz alá került. Bár a kőtemplomok megmaradtak, a reliefek és a festett falfelületek jelentősen sérültek ezekben az években, a szigeten lévő többi településmaradványt pedig teljesen elborította a folyami hordalék. Az UNESCO által koordinált Nagy Núbiai Mentőakció részeként a legfontosabb épületek szétbontásáról és új helyen való felépítéséről döntöttek. A hatalmas feladat 1977 és 1980 között valósult meg, amikor a templommaradványokat a mintegy 500 méterre északnyugatra fekvő, magasabb Agilka szigetére költöztették át. A sziget többi régészeti emléke, a templomok körüli város maradványai és számos vályogtégla épület örökre elmerült.

a

Kategória