‘Romlatlan testek-Pio Atya’ kategória archívuma

Francesco Forgione 1887. május 25-én látta meg a napvilágot a dél-olasz, Sanvio tartománybeli kisvárosban, Pietrelcinában, 4 testvére volt, szülei pásztorkodással keresték meg a betevőre valót. A nem messzi Szent Anna kápolnában keresztelték meg, ahol később ministrált is.
Francesco szülei gyakran meséltek gyermekeiknek bibliai történeteket, és gyakran tanulmányozták a Szentírást. Úgy tartják, hogy Francesco gyermekkorától kezdve látta Jézust, Szűz Máriát és az őrzőangyalát, és beszélgetni is tudott velük.
]
1903. január 6-án belépett a morconei Kapucinus Ferences Testvérek Rendjébe, ahol ugyanebben a hónapban öltötte föl a ferences habitust és kapta a Pio atya nebet. Novícius korában gyakran érték támadások a Gonosztól, aki egy esetben egy vörös szemű, fekete kutya képében jelent meg egy éjszaka a cellájában.

1908. Darina nevű nagynénjének egy napon Pió gesztenyéket szedett és egy zsákba elküldte neki. Miután Darina megette a gesztenyéket a zsákot gondosan eltette. Néhány nap múlva a nagynéni megégette arcát és a Piotól kapott zsákot tette a sebre, a fájdalma azonnal eltűnt és nem maradt seb vagy égésnyom az arcán.

1910. augusztus 10.- én pappá szentelték. Az ezt követő években kezdett erős fájdalmat érezni azokon a helyeken, ahol később a stigmák megjelentek: tenyere közepén, talpán és a mellkasának egy pontján.

1916. szeptember 4-én Piót San Giovanni Rotondóba helyezik, a Gargano hegyekbe. Vele együtt 7 atya működött a kolostorban. (Katonai szolgálatát leszámítva haláláig itt élt.)

1918. szeptember 20-án imádság közben megjelennek kezén, lábán és oldalán a stigmák. Értelmüket látomás tárja fel Pio számára: Krisztus társa lesz a szenvedésben. A stigmák néhány héttel 1968-ban bekövetkezett halála előtt teljesen eltűntek testéről.

Pio atyát 40 évvel halála után exhumálták teste romlatlan maradt.

Pio életében a stigmák mellett legismertebb és több tanú által igazolt rendkívüli jelenség a gyónók lelkének, gondolatainak olvasása, valamint az ún. bilokáció (egyszerre két helyen való jelenlét). Közismert, több esetben tanúsított és sokszor vizsgált jelenség volt továbbá a rendkívül magas testhőmérséklet (48 fok) és egy nagyon kellemes, intenzív virágillat, amely jelenlétében vagy az általa használt tárgyak közelében volt észlelhető.

Pio atya csodái

A második világháború alatt Olaszországban a kenyeret jegyre adták. Pio atya monostorának mindig sok vendége volt és ott voltak a szegények is, akik ételért jöttek. Egy napon a szerzetesek az ebédlőbe mentek és rájöttek, hogy a kosárban csak alig két vekni kenyér van. Imádkoztak és leültek mielőtt elkezdtek volna enni. Pio atya bement a templomba, és amikor visszatért, egy halom kenyeret tartott a kezében. A felettese kérdezte Pió atyát: “Hol kaptad ezt a több vekni kenyeret?” – “Egy zarándok az ajtónál nekem adta őket”, válaszolta Pio atya. Senki sem kommentálta az esetet, de mindenki azt gondolta, hogy csak Pio atya találkozhatott ilyen zarándokkal.

Pio atya egyik lelki lánya éppen egy tőle érkezett levelet olvasott az út oldalán. A szél kifújta a levelet a kezéből, távol, a lejtőn le egy rétre. A levél a nőtől messzire repült, azután hirtelen abbahagyta a repülést és megállapodott egy kövön. Így a nő visszakapta a levelét. A következő nap találkozott Pió atyával aki azt mondta neki: “Legközelebb figyelj a szélre. Ha nem tettem volna a lábamat a levélre, a szél messze röpítette volna, le a völgybe.”

Az orvosok azt mondták, hogy nincs remény Paolina számára. A férje és öt gyereke a zárdába mentek hogy Pió atyával imádkozzanak és kérjék meg őt, hogy segítsen rajta. Néhány nappal később a hetedik óra elején a szentséges atya viselkedése változott. Valójában Paolina gyógyulását kérte és elmondta mindenkinek: Jusvét napján fog feltámadni.” De Nagypénteken Paolina Kómába esett. Néhány óra múlva, szombaton Paolina meghalt. A rokonok a zárdába futottak, hogy csodát kérjenek Pió atyától. Ő azt válaszolta nekik: “Ő újra élni fog” – és a Szentmise oltárához ment. Pio atya elkezdte énekelni a Gloriát és amikor a harangok zúgása bejelentette Krisztus feltámadását, Pio atya hangja egy zokogással elcsuklott és a szemei tele voltak könnyel. Ugyanabban a pillanatban Paolina feltámadt. Amikor Paolinát megkérdezték, hogy mi történt az időszak alatt, amikor ő halott volt, azt válaszolta: “felmentem, mentem, mentem; amikor elértem egy nagy fénybe, visszatértem.”
1955. január 6-án “Az első lányomat, aki 1953-ban született, megmentette Pio atya, amikor ő tizennyolc hónapos volt,” – mondta egy nő.A gyerek beleesett egy forró vízzel teli kádba, megégett a hasán és a hátán. Az orvos azt mondta, vigyük kórházba azonnal, mert belehalhat a sebeibe. Ahogy az orvos elment, elkezdtem imádkozni Pio atya segítségéért. Majdnem dél volt. Ahogy készültem, hogy menjünk a kórházba, a lányom, aki egyedül volt a hálószobában, hívott engem: “Anyuci, nekem nincs is sebem már!” – “Hogy lehet az?” – Kérdeztem kíváncsian őt. Azt válaszolta: “Pio atya jött el. A kezét az égésemre tette, és elvette a sebemet.” Valóban nem volt az égésnek nyoma a lányom testén, bár az orvos azt mondta nekem, hogy a lányom meg fog halni.

San Giovanni Rotondo parasztjai szeretően emlékeznek a következő eseményre. Tavasszal a mandulafák szépen virágoztak, de meglepték őket a hernyók és hamarosan kopasz botokká váltak a mandulafák, (ez érzékenyen érintette a helyi lakosokat mivel jövedelmük ebből származott) Pio atya segítségét kérték Pio atya megnézte a fákat a zárda ablakából és úgy döntött, hogy megáldja őket. Felvette a szent ünnepi ruhákat és elkezdett imádkozni. Amikor befejezte az imádkozást, vette a szentelt vizet és a kereszt jelét rajzolta vele a levegőbe a fák irányában. Másnap a hernyók eltűntek de a mandulafák úgy néztek ki, mint csupasz botok. Ez katasztrófa volt: az aratás elveszett. Az, ami aztán történt, hihetetlen! Bőséges termés volt; olyan aratás lett, amit azelőtt soha nem láttak, mert hogyan lehetséges, hogy a fák virágok nélkül gyümölcsöket teremjenek? Hogy volt lehetséges, hogy olyanok voltak, mint a botok, és mégis gyümölcs nőtt rajtuk? A tudósok nem voltak képesek rá, hogy ennek a jelenségnek bármilyen magyarázatát adják.

a

Kategória