‘Rosszhírű házakba ne költözzünk be!’ kategória archívuma

Léteznek – főként az öreg kontinensen – olyan misztikus és rejtélyes épületek,ahol minden rosszra fordul a benne lakókkal. Az átok minden olyan embert érint ,aki beköltözik az adott házba,kíméletlenül lesújt rá a szerencsétlenség vihara,s az idők folyamán vagy meghal,vagy megbetegszik,de akár a sorsa is megfordul olyannyira,hogy közben az őrület szélére kerül. Főként ódon, középkori kolostorokból lett lakóházak ezek,amelyek teljesen,egész életére szerencsétlenségben tartják annak lakóit.

A szerencsétlenség nem véletlenül jön létre bizonyos embereknél,persze ez nem az a fajta egyszeri eset,amikor valaki leesik a létráról,vagy mondjuk nem nyer a lottón,itt egy drasztikusabb,többször előforduló szerencsétlenség-sorozatról van szó,amit a legtöbb esetben egy átok uralma kísér.

Ez az átok létrejöhetett az adott házba jutott gonosz szellemek,de akár a keserűség és az örökké tartó anyagi és emberi pusztulás folyamataként. A szisztematikus negatív emberi cselekmények létrehoztak egy olyan kísérteties és szerencsétlen környezetet,ami ma kihat a jelen kor emberére,és ezt az jelenséget főként az épületek falain – még mindig suttogó – démoni elemek hordozzák.

Hiába alakították át a valaha kolostorként,vagy templomként szolgáló épületeket lakóházzá, a bennük kárhozatra ítélt gonosz és nyughatatlan szellemek ma is negatív erőket sugároznak az abba beköltöző,életüket is kockáztató emberek felé. A beköltözni kívánó emberek nem is sejtik mi vár rájuk majd a sötét éjszakákon,nem tudják,hogy akár életük sorsa is függhet a ház múltjától,annak múltbéli eseményeitől,de bármi konkrét negatívum is történjék velük,annyit bizonyosan tudni lehet,hogy a beköltözés pillanatától kezdve nem számíthatnak semmi jó és szerencsés dologra…

A kellemetlenségek orvoslására sajnos eddig semmi jóval nem kecsegtethetünk,csupán egyetlen módja a kiköltözés,ám sajnos ahhoz,hogy máshova el lehessen költözni el kell adni a meglévő átok sújtotta ingatlant,amit elég nehéz elérni,ha már világgá sikerült kürtölni annak rossz hírét. Csapda helyzet az egész.

Ha viszont még is el sikerül adni azt jóval alul áron,így teljes pénzügyi csődöt eredményezve eladójának. Az ilyen ingatlanokat Európa szerte jóval áron alul értékesítik,hiszen a legtöbbről mindenki tudja,hogy bizony e – falak között nem lehet az embernek egy perc nyugta sem. Nem megy tehát a dolog egyről a kettőre… Akik viszont a folyamatos szerencsétlenségek ellenére sem kívánnak elköltözni azok számára nem maradt más hátra,mint a küzdelem egy láthatatlan valami ellen.

Fehér mágia és varázslás,imádkozás,jöhet egy kis ördögűzés és átoklevétel is,egyszóval a lehetséges okkultista praktikák áradata,de még így sem biztos,hogy mi nyerünk. Könnyen előfordulhat,hogy nem sikerül majd változást elérnünk,és a gonosz erők kerülnek ki győztesen,folytatva tovább a szerencsétlen eseményeket és dolgokat.

Ugye ön is érezte már úgy,hogy teljesen hatalmába kerítette a szerencsétlenség és a negatív dolgok tömkelege ? Hát persze ! Lehetséges tehát, -( nem feltétlenül) – hogy a ház lehet a kínok mögött. Sokan ma már viszont a föld sugárzását sejtik a dolog hátterében,de hogyha megnézzük az adott házak történelmi hátterét,illetve múltját rájövünk,hogy olyan házakban történnek ilyen szerencsétlen események,amelyek helyén valaha templom,kolostor vagy más vallási és misztikus építmény volt.

A föld sugárzás mérése viszont nem globális érték,mert a dolgok alakulását kis mértékben határozza meg,és számottevő szerencsétlenségeket nem okoz. Európában már századokkal ezelőtt észrevették – és a huszadik században több (szak) könyvet is írtak a jelenségről,hogy léteznek olyan építmények,vagy pontok az öreg kontinens felszínén,amelyeken átok ül és ott semmi sem úgy történik,mint máshol. Számos olyan épületet tartanak számon ,amelynek története eleve valami rosszat sugároz magából.

Voltak házak,amelyek folyton szerencsétlenül jártak: tűzvész pusztította el,árvíz mosta el,néha pedig megmagyarázhatatlan okokból kifolyólag leomlottak,vagy más egyéb módon semmisültek meg. Sok házban viszont a benne élők voltak szerencsétlenek. Tudunk olyan épületről,amelynek rossz hatása csak abban mutatkozott meg,hogy létezésének 150 éve alatt egyetlen fiatal női lakója sem tudott férjhez menni – annak ellenére,hogy volt köztük nagyon vonzó egyéniség is. Udvarlójukat végzetes baleset érte,vagy a kérőknek nyomuk veszett,nagyon különös módon. Ez még elviselhető,mert ha a bent lakó kisasszony elköltözött,másutt vidáman férjhez mehetett.

Sokkal rosszabb,ha az épület bajt,betegséget hoz a benne élőre. Csak Párizsban mintegy 400 olyan házat derítettek fel,amelyben valami rejtély lehet. Ugyanis a régi és újabb rendőrségi krónikák,a mentők jelentése ,kórházak és orvosok leírása és egyéb dokumentumok alapján kiderült,hogy bizonyos korszakokban a francia fővárosban zajló legtöbb megbetegedés,baleset és bűntény 70 %-a ehhez a négyszáz házhoz kapcsolódott ! Párizs külvárosában,Passyban áll egy villa ,amely az első világháború előtt épült. Lakói közül a nyolcvanas évekig tizenöt személy halt meg rákban,hatan megőrültek,ketten pedig öngyilkosok lettek.

A villát egyszerűen lehetetlen eladni. Ingatlanügynökök tudnának mesélni erről. De ők hallgatnak ,mert az ilyen ház általában kudarcot jelent nekik. Így hát ez is tudományos kutatás eredményeképpen derült ki.

A parajelenségekkel foglalkozó személyek által gyűjtött adatok szerint az eladásra kínált házak (sohasem telkek !) körülbelül egy-másfél százaléka ilyen. A rejtélyes,önmagában valamilyen meghatározatlan taszító erőt hordozó épület szinte riasztja a vásárlókat. Bár kívülről nagyon tetszik nekik,belépve megváltozik a szándékuk. Némelyik vevő el is mondja,hogy valamiféle meghatározhatatlan ellenérzés keletkezett benne,valami eltaszította a megvételétől.

A hosszabb tartózkodást sem bírták ki-e falak között,nemhogy állandó ottlétet. Voltaképpen minden olyan épülettel baj lehet,amelyet nem lakás céljára építettek. Ezért nem tanácsos megvásárolni olyan ingatlant,amely valaha kolostor volt. A különleges rendeltetésű épületek közé sorolható a templom és a kápolna is.

Valószínűleg ugyanez a helyzet az egykori – ám később átalakított – kórházakkal és árvaházakkal is. Itt egyértelműen a benne lévő,ott tartózkodók szenvedése okozza a kellemetlen hatást. A szenvedés,mint jelenség pedig nem távozik,hanem pszichológiai láthatatlanként kihat a jövő emberére is…Ugyanez a helyzet azonban a börtönnel és a kaszárnyával is.

Állítólag,aki ilyen épületben lakik,mindig éerz valami kellemetlenséget,de idővel megszokja és később már nem is fordul meg a fejében,hogy talán boldogabb,egészségesebb lenne,ha nem ott lakna. Az eddig jól megszokott üzleti és társadalmi folyamatoktól eltérően,tehát már ne csak az ingatlan árát,elhelyezkedését és felszereltségét vegyük nagyító alá,hanem annak történelmi és néprajzi hátterét,múltját is, hiszen ennek elmulasztása könnyen ránk szabadíthatja a láthatatlan erőket,amelyek negatívan befolyásolhatják nem csak az épületet,de saját fizikai állapotunkat is.

a

Kategória