‘San BArtolo’ kategória archívuma

Az ősi várost ma San Bartolo néven ismerjük. A festmények több mint kétezer esztendeig rejtőzködtek a guatemalai őserdő mélyén, mielőtt emberi szem újra megpillanthatta volna az isteni arcokat. A mennyek és a Föld urai ősidők óta hatalmon voltak. Erről is tanúskodik a guatemalai San Bartolo lelőhely nemrégiben fölfedezett freskója és királysírja.

Két művész fáklyák és a reggeli nap fényénél dolgozott. Meglehet, ikrek voltak, mint a maja mítoszok iker művész-írnokai, bár a stílusuk határozottan különbözött egymásétól. Fiatal koruk óta készülhettek hivatásukra, képeket és szövegeket másolva a szent történeteket tartalmazó leporellószerű könyvekből. Ecsetvonásaik nyomán istenek és azok teremtő cselekedetei elevenedtek meg a sima vakolaton.

A piramis tövében megbúvó helyiség két falát betöltő remekművüknek kettős célja volt: tisztelgés az istenek előtt és a királyi hatalom isteni eredetének bizonyítása. Az első időtlenné tette alkotásukat. A másodikról azonban ez aligha mondható el, ugyanis a helyiség fölé néhány évtizeddel később – egy következő uralkodó tiszteletére – újabb, nagyobb piramist emeltek.

A feltárás 2001 márciusában kezdődött. A kukoricaisten egy gyönyörű leányra nézett a válla fölött.

Mintha egy ősrégi maja könyvet nyitottunk volna föl. Ez a „könyv” arról szólt, hogy miként jött létre egy hős ágyékából a maják univerzuma.

A több mint egy évezreddel idősebb falfestmények lenyűgöző bájjal és kifinomultsággal ugyanazt mesélték el. Mindebből kiviláglott, hogy a maja festészet már jóval a klasszikus korszak 7. századi remekművei előtt is magas színvonalú volt. Mintha csupán a modern művészet alkotásait ismernénk, s akkor ráakadnánk Michelangelo valamelyik művére…

A freskónak egy másik része újabb meglepetést tartogatott. Akadtak tudósok, akik úgy vélték, hogy a maja történelemnek ebben a korai, preklasszikus szakában a városállamok még nem alakultak át igazi monarchiákká, s nem léteztek a későbbi hatalmi jelképek sem. Itt pedig egy uralkodót láttunk, névvel és címmel, amint éppen megkoronázzák.

a

Kategória