‘Szfinx a nyugati folyosó őre’ kategória archívuma

Kevesen ismerik ezt a jelzőt, mellyel a titokzatos Szfinxet illették. „A Nyugati Folyosó Őre” a legjellemzőbb az összes titokzatos jelzőt illetően.

Természetesen ez is csak elmélet, mint oly sok más, mely a piramisokkal és a Szfinxel kapcsolatban felvetődött az idők folyamán.

Az elmélet szerint a piramisokat és a Szfinxet földalatti folyosók kötik össze. Amennyiben ezt vesszük alapul, máris ad némi megértést a fenti jelző.

A Szfinx keletre néz, éppen ezért őrzi a nyugati földalatti folyosókat. Ezekből a folyosókból nem sok minden maradt az utókor számára, csak egy terem a Szfinx alatt és egy oszlopcsarnok, ezért nem is biztos, hogy az elmélet helytálló, de mivel a jelző mai napig fennmaradt, ezért elég valószínű, hogy ezek folyosók voltak.

Talán egy egész folyosórendszer volt itt, melynek rendeltetését nem ismerjük. Az tény, hogy az oszlopcsarnoknak látszólag semmi funkciója nem volt. Ez lehetett egy folyosórendszer maradványa.

Az ókori egyiptomiak építkezésében megfigyelhettük, hogy mindennek volt akár gyakorlati, akár vallási funkciója, és sokszor ez a kettő fedte egymást.

Ha alapul vesszük azt, hogy a folyosórendszer létezett, ezzel azt is biztosra vehetjük, hogy a piramisok között úgy lehetett közlekedni bizonyos személyeknek, hogy az a többiek előtt láthatatlan volt. Talán a papok számára volt ez kialakítva, hogy a vallási szertartásokat még misztikusabbá tegyék, vagy más célja volt, ezt ma már nem lehet tudni, de praktikus volt abból a célból, hogy észrevétlenül lehessen megközelíteni az isteni vérből származó fáraók építményeit.

Az előző elméletet alapul véve azonnal értelmet kap a piramisokban található álsír, melyekben elengedhetetlen az álkút. Lehetséges, hogy ez nem is egy álkút, sokkal inkább egy függőleges akna, mely a folyosórendszerhez vezet.

A mondabeli Feljegyzések Csarnoka így már értelmet nyer. Nagyon valószínű, hogy a Szfinx alatt található termet nevezték el ily módon. Amennyiben felülnézetből tekintünk a piramisok és a Szfinx, továbbá a folyosórendszer elhelyezkedésére, akkor az Orion csillagkép földi leképezését láthatjuk magunk előtt.

Talán ennek nagyobb jelentősége volt, mint gondolnánk. Ezeket a titkokat magukkal vitték a fáraók, a papok és egy régmúlt világ. Pontos magyarázatot senki nem adhat, de a fenti teória lehet egy magyarázat „A Nyugati Folyosó Őre” kifejezésre.

a

Kategória