‘Szobrok Völgye – Kolumbia’ kategória archívuma

Kolumbia egyik hegyvidékének  völgyében misztikus figurális szobrok százait tárták fel a régészek. A Szobrok Völgyében található sírszobrok egy letűnt civilizáció beszédes tanúi.

A Szobrok Völgyében 1800 méter magasságban 500 hatalmas embert és állatot mintázó szoborra bukkantak, de az őserdő valószínűleg még lelőhelyek egész sorát rejti magában. A szobrok eredete a Kr. e. VI. századig követhetők vissza, a tárgyak különböző korú és különböző szintű kultúrák beszédes tanúi.

Egy spanyol szerzetes, Fray Juan de Santa Gertrudis adott először hírt 1794-ben a szobrok létezéséről. A Szobrok Völgye San Augustín közelében található.

Találgatások és megalapozottabb vélemények láttak napvilágot e civilizációval kapcsolatban, amelyet közvetlenül a spanyol hódítások előtt az inkák támadása rombolt szét. Egyetértés csupán annyiban van, hogy Kolumbusz előtt andokbeli kultúra maradványai és szobrai hasonlóságot mutatnak a húsvét szigetekiekkel.

A számos földhalom templomszerű építményeket, megalitszobrokat és kőszarkofágokat takar. Nem tisztázott, hogy szertartási vagy temetkezési célt szolgáltak-e.

Még nem nevezhetjük szobrászatnak az itt talált kőplasztikákat. Csak annyit faragtak ki, amennyi az egyértelmű mondanivaló kifejezéséhez szükséges volt. Vannak hatalmas kiálló fogú, széles orrú istenszobrok, és vannak olyanok, amelyeknél a fejrész a legrészletesebb, a törzset és a végtagokat csak néhány vonallal, enyhe domborítással jelzik.

Találhatunk itt olyan szobrokat is, amelyeknél az emberi test feje fölött valamilyen állati lény agy másik lény van kifaragva. Szent állatokat megjelenítő faragványok is találhatók: a sas a hatalmat szimbolizálja, a béka a bűnbánatot, a majom a termékenységet. A legnagyobb szobor 7 méter magas.

A Szobrok Völgyétől 2,5 kilométerre fekvő régészeti parkban a még eredeti helyükön álló szobrokat járhatjuk körbe. Az ún. Szobor erdőben35 szobor áll.

A park legünnepélyesebb része Fuente de Lavapatas. Ennél a forrásnál végezhették el a rituális tisztálkodást és mutathattak be áldozatot az eső, a víz istenének. A tavakkal tagolt folyóvölgyet csatornák hálózzák be.

A Lavapatas fennsíkon vörös és sárga festésű kőkoporsók találhatók. Itt áll a híres „kettős én” szobor, mely egy kőtömbből faragott, egymás fölött álló figurát ábrázoló szobor. 10 kilométerrel odébb találhatók a sírőrzők.

A feltárt temetkezési mélyedésekben márványlapokkal fedett kőkoporsókat találtak a halottak ábrázolásával.

 

a

Kategória