‘Történet a Krisztus hálóról’ kategória archívuma

EGYIPTOM

Hogyan készült el a Krisztus háló?
Thoth, Ré és egy Araragat nevű lény a mai Egyiptom területére repült. Pontosan arra a helyre, amit ma Ghizai Fensíkként ismerünk. Akkoriban a sivatag helyén trópusi őserdő volt, melyet Khem földjének, vagyis a tudatlan barbárok földjének hívtak. Itt található egy régi egységtudat-háló tengelye. Magasabb tudatszintek utasításai alapján egy új hálót szándékoztek létrehozni a régi központi tengelyén. MIelőtt hozzáláthattak volna, várakozniuk kellett, míg elérkezik a megfelelő pillanat. Azután pedig közel fél ciklusnyi idejük, 12.900 évük maradt, hogy mindennel elkészüljenek a huszadik század végére.

Először is be kellett fejezniük a háló magasabb dimenzióbeli alkotóinak megteremtését, majd meg kellett építeniük a tmeplomokat a harmadik dimenzióban, mielőtt az egységtudat-háló előtűnhetett volna. Miután a háló megjelent és kiegyensúlyozottan működött, a tervek szerint abban segédkeztek, hogy megtegyük első tudatos lépéseinket a magasabb világokba és igazi otthonunkba, az Istenhez vezető úton. Tehát Thoth és barátai elmentek arra a helyre, ahol az egységtudat-örvény érinti a földet. Ez a hely kb. egy mérföldre található attól a helytől, ahol ma a Nagy Piramis magasodik. Pontosan az örvény tengelye felett hoztak létre kb. egy mérföldnyire a föld belsejébe nyúló lyukat, melyet téglával béleltek. Mindösze néhány percbe tellett megalkotniuk ezt, mivel hatodik dimenzióbeli lények lévén minden gondolatuk nyomban megvalósult. Amikor az egységtudat tengelyéhez igazított lyuk elkészült, feltérképezték a lyukból kilépő tíz Aranymetszés spirált, és megjelölték a helyüket a földfelszín felett. A spirálok egyike a mai Nagy Piramis közelében érinti a Földet. Egy kis téglaépületet emeltek a lyuk előtt; ez az építmény az egész ghizai komplexum tulajdonképpeni kulcsa. Azután megépítették a Nagy Piramist.

Thoth elmondása szerint a Nagy Piramist ő maga emelte, nem pedig Kheopsz. Azt állítja, hogy kb 200 évvel a póluseltolódás előtt készültek el vele. A Nagy piramis csúcsa, ha a zárókő a helyén volna, pontosan a spirál ívén helyezkedne el. Később a másik két piramis közvetlenül azon a spirálon épült fel. A tudósok légi felvételről vették észre, hogy a piramisok egy logaritmus spirál mentén helyezkednek el. Követték a spirált a forrásig, ott ráleltek a lyukra és a kőépítményre.


MIután Thoth, Ré ás Araragat megkezdte az új háló megalkotását a spirálok mentén, feltérképezték azt a több mint 83.000 pontot, ahol a két energiavonal átível egymáson és keresztezi egymást a földfelszín felett. Egy síkkal magasabban, a negyedik dimenzióban, az energiamátrix csomópontjain világszerte elhelyezett épületekből és építményekből egy egész hálózatot hoztak látre. Ezen építmények mindegyikének fekvését az Aranymetszés (phí érték)- vagy pedig a Fibonacci spirálok (lsd szakrális geometria) arányai alapján határozták meg és matematikailag mindegyikük ahhoz az Egyiptomban található, manapság Napkeresztként ismert ponthoz igazodott.

A világ így létrehozott szakrális építményei

pl. a Machu Picchu (Peru), a Stonehenge (Anglia), a Zaghouan (Tunézia), Mooréa szigete (Tahiti) stb.

Mindegyiküket egyetlen tudat teremtette. A háló északi pólusa Egyiptomban, déli pólusa a Mooreá szigeten található. MInden szakrális hely az egyiptomi pólushoz kapcsolódik és a Mooréa-ba vezető központi tengelyen keresztül fűződnek össze egymással. Természetesen egy toruszról van szó.

A NAGY PIRAMIS ÉS A SZFINX

Mint a képen is látható, hiányzik a piramis záróköve. Thoth szerint a hiányző zárókő 14cm magas és tömör aranyból készült, voltaképpen nem más, mint az egész piramis holografikusan megjelenített képe. Más szóval, a Krónikák Csarnokában rejtőző aranytömb méretarányosan tartalmazza az összes, a piramisban fellelhető helységet és minden egyebet. A másik két piramis csúcsban végződik, kizárólag a nagy Piramis végződik sík felülettel a tetején. A hiányzó terület cseppet sem kicsi, alapja kb. 7.3 négyzetméter. Ez a felület lényegében egy, a Földön létező, különleges űrhajó számára szolgál leszállóhelyül.

A Szfinx a Nagy Piramis közelében fekszik. A Smaragdtábla feljegyzései és Thoth szerint a Szfinx jóval idősebb a John Anthony West által meghatározott 10-15.000 évnél. Sok jelenlegi kutató hagyta ki számításaiból azt a tényezőt, hogy a Szfinxet létének utóbbi időszakában homok borította. Amikor Napóleon meglátogatta Ghizát, hogy megnézze a Szfinxet, nem is tudta, hogy annak teste a homok alatt rejtőzik, minthogy csak a feje volt látható. Amennyiben ezt a fontos tényezőt is figyelembe vesszük, sokkal idősebbnek kell lennie.
Thoth szerint a Szfinx többmillió éves. Úgy vélem (értsd Drunvalo, az író)végülis majd ez is bizonyítást nyer, minthogy Thoth eddig még semmiben sem tévedett. Thoth állítását alapul véve a Szfinx alatt kb. egy mérföldes mélységben található egy köralakú terem, sík padlófelülettel és mennyezettel. A terem belesejében rejtőzik a világ legrégebbi mesterségesen előállított objektuma. Thoth szerint – noha bizonyítani nem tudja – ez a tárgy az 500 milió évvel ezelőtti időszakban született, akkor, amikor “az emberi élet kialakulásához vezető” folyamat kezdetét vette. Ez a bizonyos tárgy kb. két háztömb nagyságú, korong alakú, alja és teteje sík felületű. Felső és alsó részének felszíne egy meghatározott mintát követ. Maga a mintázat öt atom vastagságú, máshol csupán 3 atomnyi a szélessége. Ezenkívül átlátszó – átnézhetünk rajta – mintha ott sem volna. Ez a bizonyos tárgy nem más, mint egy hajó, ám motorral vagy más hajtóművel nem rendelkezik. A hajót a gondolatok és érzelmek ereje hajtja és úgy kivitelezték, hogy működésekor összefűződjön az ember élő Mer-Ka-Bajával és kiterjessze azt….

ATLANTISZ

Thoth és társai felépítették az egyiptomi komplexumot, hogy elősegítsék a háló újjáépítését, azután magára hagyták az őserdő közepén és visszatértek Atlantiszba, hogy felkészüljenek a katasztrófára. Tisztában voltak vele, hogy a pólusok el fognak mozdulni és Atlantisz el fog süllyedni, tehát várakoztak. Aztán egy nap végül megtörtént. A katasztrófa egyetlen éjszaka alatt játszódott le. A tudomány már bizonyítékát találta annak, hogy a pólusok elmozdulása mindössze 20 óra alatt megy vége. Egy átlagos napra ébredünk, estére azonban már egy teljesen más világban találjuk magunkat. Valamennyien megtapasztalhatjuk majd ezt a változást, amikor az USA óriási darabját látjuk a vízbe hullani. Amikor észlelték a pólusváltozás elérkezésének első jeleit, Thoth, Ré és Araragat visszatért a Szfinxhez és a hajót az égbe lendítette. Mindössze annyit tettek, hogy a molekulák rezgését a Föld vibrációjánál egy oktávval magasabbra emelték. Ily módon lehetségessé vált, hogy a hajó velük együtt elhagyja a Földet és az égbe emelkedjen. Atlantiszba repültek és felvették a Naakal Misztériumiskola tagjait, köztük az eredeti lemuriai halhatatlanokat és azokat, akik az atlantiszi idők alatt érték el a megvilágosodást (ez újabb 600 főt jelentett). Ők lettek az ősi hajó egyyedüli utasai. Nemcsak utasok voltak, hanem egyúttal létrehoztak egy élő csoport Mer-Ka-Bát, amely a hajót egy hatalmas repülő csészealj formájú mezővel vette körül. Igen erős védelmi mező övezte őket, amint Khem földje,a jövendőbeli gyiptom felé tartottak. Thoth azt mesélte, hogy a hajó fedélzetéről látták Atlantiszt elmerülni.

Egyiptomban a Nagy Piramis tetején landoltak. Ha a megvilágosodott mesterek nem rendelkeztek volna forgó Mer-Ka-Ba mezővel aguk körül, ma nem lehetnének itt és valószínűleg mi sem, mivel a Mer-Ka-Ba mezőik megvédelmezték őket a bekövetkező eseményektől. Miután leszálltak a piramis tetejére, a pólusok fokozatosan kimozdultak a helyükről s az emberi tudat zuhanni kezdett. Ezzel egyidőben a Föld elektromágneses és mágneses mezeje összeomlott, s a Föld bolygón létező minden élet a Nagy Ürességbe, a három és fél napig tartó teljes sötétség állapotába került, amelyről már sok kultúra beszámolt világszerte. Ha a hajó utasait nem védte volna Mer-Ka-Bájuk, a változás időszakába alatt elveszítették volna emlékezetüket…

a

Kategória