A Forum Romanum vagy, ahogy a rómaiak gyakrabban nevezték Forum Magnum (a mai Campo di Vaccino) az ókori Róma fő köztere, a Capitolium és Palatinus domb közötti tér volt, mely a kereskedelmi és politikai világ érintkezőhelyének számított.

A terület eredetileg ingoványos hely volt, melyet Tarquinius Priscus király száríttatott ki és vétetett körül oszlopos csarnokokkal, melyek üdülésre és sétahelyül is szolgáltak. Hossza körülbelül 220, szélessége 35-50 méter, és kis mérete ellenére rengeteg épület és emlékmű állt itt.

A terület a középkorban hosszú ideig a város elhanyagolt része volt. Korabeli viszonyait Piranesi: Vedute di Roma c. gyűjteményéből ismerjük.

A fórum a rómaiaknál köztér, piac, nyilvános hely a városokban vásár, gyülekezés, törvénykezés céljára építették. Rómában vagy 18 ilyen nyilvános tér volt, melyek a következő nevet viselték:

törvénykezés tere (forum civile)
kereskedelmi tér (forum venale)
marhavásár (forum boarium)
zöldség- (holitorium), hal-, hús-, sertéspiac (piscarium, macellum, suarium) stb.

A Forum Romanumon több istennek is állt temploma, itt volt Saturnus, Janus és Concordia temploma a Capitolium tövében, Vesta temploma a Palatinus tövében (emellett állt a Regia nevű épület, a pontifex, azaz főpap lakása) és később a Dioskurosoké.

A Forum két részre oszlott: a tulajdonképpeni Forum Romanumra keleten, ahol régebben a plebejusok gyülekeztek, és a másik, magasabb, nyugati részre (Comitium), amelyen eredetileg a patríciusok gyülekeztek. A Comitiumon állt többek között: a Curia Hostilia (a szenátus helye), a Carcer Mamertinus (részei: Robur, azaz börtön és Tallianum, azaz kivégző hely) és a Rostra nevű szószék.

Ahogy a város nőtt, a Forum Romanumot is bővítették, és gyönyörű oszlopos csarnokokat, úgynevezett bazilikákat építettek (ezek voltak állítólag a keresztény templomok alapjai, ilyenek voltak például a Basilica Porcia, Sempronia, Opimia, később Augustus alatt az Aemilia és főképp a Julia.) Újabb templomokat is építettek (Templum Divi Caesaris, Minervae stb.) Később térszűke miatt a Forum Romanumot észak felé is bővítették, és a hozzá fűződő újabb tereknek és építményeknek egész sorozata keletkezett (ezt nevezik összefoglalóan császár-fórumoknak).

 

Ma álló épületek a Forum Romanum területén
Keleti oldalon

Ezen az oldalon helyezkedik el a bejárat,

Via Sacra
Antoninus és Faustina temploma
Vaskori Nekropolisz
Romulus temploma
Constantinus és Maxentius bazilikája
Vesta temploma
Santa Francesca Romana temploma
Antiquarium Forense
Titus diadalíve
Nyugati oldalon
Curia
Julius Caesar temploma
Castor és Pollux temploma
Basilica Aemilia
Phocas oszlopa
Basilica Julia
Rostra
Saturnus temploma
Porticus Deorum Consentium
Concordia temploma
Forum
Santi Luca e Martina
Tabularium
Septimius Severus diadalíve

 

a

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.


Kategória