A St Paul’s Cathedral Európa ötödik legnagyobb temploma, mely némileg a római Szt. Péter-székesegyházra emlékeztet. Helyén már évszázadokkal a Wren-féle újjáépítése előtt is katedrális állt.

A középkori székesegyházról II. Károly udvari festője, a cseh Wenceslaus Hollar készített aprólékos rézkarcot. A székesegyháznak a korabeli Európában – a milánói és a sevillai dóm kivételével – nem akadt párja. Ez a székesegyház ugyanakkor a Nagy tűzvész során teljesen megsemmisült.

Anglia első keresztény királya ,Ethelbert építtetett először templomot a mai székesegyház helyén 604-ben.Ez a fából készült körtemplom nem sokkal később leégett ,de hamarosan újat épitettek helyébe kőből.A vikingek ostromát ez sem állta nagyon. A régi székesegyházat 1087ben kezdték el építeni  és amikor elkészült, a középkori Európa egyik legjelentősebb alkotása volt.Az 1666-os londoni nagy tűzvész után a középkori Szent Pál-székesegyház romjaiban hevert. Christopher Wren kapta a megbízást a katedrális újjáépítésére, de eredeti terveit nem hagyta jóvá a konzervatív főesperes és a káptalan. Wren grandiózus tervei azonban nem vallottak teljesen kudarcot, amit a felépült templom pompás épülete bizonyít. Wren márványsíremléke fölött a következő olvasható: “Lector, si monumentum requiris,circumspice” – Olvasó, ha látni akarod életművét,nézz körül.

 

Maga az építész már 78 éves volt,amikor fia, Christopher 1710ben elhelyezte az utolsó követ a központi kupolában.A templom építése majdnem 750 ezer fontba került. A pénzt jórészt a londoni kikötőbe érkező  szén adójából szedték össze.

Néhány adat a méretek érzékeltetésére: az épület külső hossza 157 méter,a bejárati homlokzat 55 méter széles,tornyai 65 méter magasak.A jobb oldali toronyban található Nagy Britannia legsúlyosab függesztett harangja,ami mintegy 17 tonnás és 1882ben emelték jelenlegi  helyére.A Portland-kupola külső magassága 111 méter,a belső átmérője 31 méter,ezzel csupán a római Szent Péter Basilika mögött marad el.

260 lépcsőt kell megmásznunk ahhoz hogy felérjünk,és további 270et,hogy élvezhessük a kilátást a kupola három karzatának legmagasabb pontjáról.

A székesegyház alapja latin kereszt. A Ludgate Hill felőli főbejárata elsősorban hatalmas arányaival, megnyugtató tagoltságával hat ránk. A lépcsősor felett kettesével álló korinthoszi oszlopok tartják a timpanont, melynek domborműve Szt. Pál megtérését ábrázolja – azt a pillanatot, amikor Saulusból Paulus lett.

A székesegyház északi harangtornyában 1878. óta tizenkét harangból álló harangjáték-szerkezet található, míg a déli, toronyórával díszített harangtoronyban az 1882-ben öntött, 360 mázsás „Great Paul” (Nagy Pál) harang zúg.

A székesegyház első orgonáját még 1695-ben a híres angol orgonakészítő mester, „Father Smith” (eredeti, német nevén: Bernhard Schmitz) építette. Rendszeresen játszott rajta Handel is: 1759. április 6-án – 8 nappal halála előtt – még eljátszotta itt a Messiást. A jelenlegi orgona 1870-ben épült, Henry Willis műhelyében, de néhány sípja még a Smith atya orgonájából való.

A déli kórusfolyosó oldalán figyelemre méltó a költő, John Donne fehér márványszobra, mely a székesegyház egyetlen olyan műemléke, amely túlélte az 1666-os Nagy tűzvészt.

A déli kereszthajóból lépcsőn jutunk le az egész épület alatt végighúzódó, és így Európa legnagyobb kriptájába. A kriptában – számos államférfi szarkofágja mellett – megtaláljuk Wellington márványkoporsóját, Nelson fekete márvány szarkofágját, a festő William Turner, a hídépítő John Rennie, vagy a penicillint feltaláló Alexander Fleming sírköveit.

Bár a Westminster apátság  több országos rendezvénynek ad helyet,a Katedrális  is rendkivül híres. Itt helyezték örök nyugalomra Churchill-t 1965-ben ,Károly herceg pedig itt vette el feleségül Lady Diana Spensert 1981ben.

A Katedrális nevezetességei:

A főhajóba lépve középen először a Szent Pál Őrszolgálat emléktábláját fedezhetjük fel. A szolgálat önkéntes tűzoltóinak köszönhető,hogy a székesegyház átvészelte a Ii. világháború kataklizmáját.

Alfred Stevens 1855-75 között készítette el a Wellington-emlékművet,mely a főhajó bal oldali részében található.A herceg lovasszobra 1912ben kerülhetett a helyére.korábban a főesperes nem járult hozzá a szobor elhelyezéséhez.
A fő látványosság kétségkívüla kupola.
Tervezéskor Wrennek azzal a problémával kellett emgküzdenie,hogy a külső és belső  arányait harmóniába hozza. A megoldás: egy kettős kupola, a külső és belső között téglaboltozattal,mely támasztékul szolgál a csúcson elhelyezett kő lámpástartónak,valamint az aranygömbön nyugvó keresztnek.
Thornhill 1715ben festett mennyezetfreskói Szent Pál életének kiemelkedő pillanatait jeleniti meg.A kupolába 4 szinten keresztül sok száz lépcső vezet fel a déli kereszthajóból. Az első szint a Suttogó karzat 30 méter magasságban,a nevét az akusztikájáról kapta.Sorban utána a Kő Karzat,A belső Karzat és a Külső aranykarzat.
Az északi kereszthajóban lévő kápolna a feliratok szerint katonai vonatkozású.A kriptában eltemetett Sir Reynolds emlékműve itt található. Mementóként a II. Világháború bombázásaira,a fenti galéria egy részét nem állitották helyre.A kórus felvezető lépcsőnek közelében a mennyezeti mozaikképek a teremtés állatait ábrázolják.
A főoltárt 1940-ben bombatalálat érte,de a barokk pompáját a restaurátoroknak töökéletesen sikerült visszaállítaniuk.
Az északi körfolyosón modern, XX.századi alkotásra bukkanhatunk:henry Moore: Anya és gyermeke cimű szobrát 1984ben állították fel.
A főoltár mögött találjuk az Amerikai emlékképolnát. A II.Világháború alatt 28 ezer amerikai katona vesztette életét Nagy-Brittania területén,róluk emlékeznek meg az 1951ben kialakított kápolnában,meéyet személyesen Eisenhover tábornok avatott fel.
A déli kereszthajón Nelson Admirális emlékműve áll.Innen juthatunk el  ahatalmas alapterületű kriptába.
a

Hózzászólás írása

Be kell jelentkezned a hozzászólás írásához.


Kategória